Tjenesteydelser - 238502-2019

23/05/2019    S99

Belgien-Bruxelles: Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer (TESTA)

2019/S 099-238502

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Postadresse: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Se en liste over deltagende institutioner, agenturer og organer (jf. punkt VI.3)
Postadresse: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contracts
Postadresse: MO-15 Office 07/P001
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
Telefon: +32 229-60762
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer (TESTA)

Sagsnr.: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationer.

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64216110 Elektroniske dataudvekslingstjenester
72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne kan udføres over hele verden efter anmodning fra institutionerne, men de vil primært blive udført inden for Den Europæiske Union, EFTA-lande og tiltrædelseslande.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Interoperabilitetsløsninger for den europæiske offentlig forvaltning 2 (ISA2), Connecting Europe-facilitet (CEF), EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Europa-Kommissionen har iværksat denne procedure på egne vegne og på vegne af følgende EU-institutioner, -agenturer og -organer:

Europa-Parlamentet, Luxembourg, Luxembourg

Rådet for Den Europæiske Union, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Domstol, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Bruxelles, Belgien

Regionsudvalget, Bruxelles, Belgien

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Paris, Frankrig

Det Europæiske Forsvarsagentur, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Budapest, Ungarn

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Haag, Nederlandene

EU's Enhed for Retligt Samarbejde, Haag, Nederlandene

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Ljubljana, Slovenien

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki, Grækenland

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Köln, Tyskland

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Stockholm, Sverige

Det Europæiske Kemikalieagentur, Helsinki, Finland

Det Europæiske Miljøagentur, København, Danmark

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, Vigo, Spanien

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Parma, Italien

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Vilnius, Litauen

Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Lissabon, Portugal

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Lissabon, Portugal

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Heraklion, Grækenland

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Torino, Italien

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Bilbao, Spanien

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Dublin, Irland

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Wien, Østrig

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Warszawa, Polen

Det Europæiske GNSS-agentur, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Tallinn, Estland

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Alicante, Spanien

Den Fælles Afviklingsinstans, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer, Luxembourg, Luxembourg

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Barcelona, Spanien

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint, Bruxelles, Belgien

SESAR-fællesforetagendet, Bruxelles, Belgien

EF-Sortsmyndigheden, Angers, Frankrig

EU-Satellitcentret, Torrejón de Ardoz, Spanien

Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland

Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, Luxembourg

Kontoret for Den Europæiske Ombudsmand, Strasbourg, Frankrig

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Bruxelles, Belgien

Det Europæiske Asylstøttekontor, Valletta, Malta

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Frankfurt am Main, Tyskland

Agenturet for Støtte til BEREC, Riga, Letland

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Bruxelles, Belgien

Forvaltningsorganet for Forskning, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for biobaserede industrier, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Clean Sky 2, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab, Bruxelles, Belgien

Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler, Bruxelles, Belgien

fællesforetagendet Shift2Rail, Bruxelles, Belgien

European University Institute, Firenze, Italien

fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling, Luxembourg, Luxembourg

Den Europæiske Anklagemyndighed, Luxembourg, Luxembourg

Militære og civile missioner og operationer/Udenrigspolitiske Instrumenter, Bruxelles, Belgien.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Postadresse: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019