Szolgáltatások - 238502-2019

23/05/2019    S99

Belgium-Brüsszel: A közigazgatási rendszerek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások (TESTA)

2019/S 099-238502

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Postai cím: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Lásd a részt vevő intézmények, ügynökségek és szervek listáját (lásd a VI.3. pontot)
Postai cím: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Postai cím: MO-15 Office 07/P001
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: DIGIT Contracts Info Centre
Telefon: +32 229-60762
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A közigazgatási rendszerek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások (TESTA)

Hivatkozási szám: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Fő CPV-kód
64200000 Távközlési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közigazgatási rendszerek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások.

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64216110 Elektronikus adatcsere-szolgáltatások
72315000 Adathálózat-kezelési és -támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

Az intézmények világszerte igényelhetik a szolgáltatásokat, azonban elsősorban az EU-n belül, EFTA-országokban és csatlakozó országokban kell biztosítani azokat.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelentkezők száma nincs korlátozva.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az európai közigazgatási szervek rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó program (ISA2), Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), Európai uniós igazgatási előirányzatok

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/06/2019
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 29/07/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az Európai Bizottság saját nevében és az alábbi uniós intézmények, ügynökségek és szervek nevében indította el ezt az eljárást:

Európai Parlament, Luxemburg, Luxembourg

Az Európai Unió Tanácsa, Belgium, Brüsszel

Az Európai Unió Bírósága, Luxemburg, Luxembourg

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Belgium, Brüsszel

Régiók Európai Bizottsága, Belgium, Brüsszel

Európai Külügyi Szolgálat, Belgium, Brüsszel

Európai Innovációs és Technológiai Intézet, Magyarország, Budapest

Európai Bankhatóság, Franciaország, Párizs

Európai Értékpapír-piaci Hatóság, Franciaország, Párizs

Európai Védelmi Ügynökség, Belgium, Brüsszel

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége, Magyarország, Budapest

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége, Hollandia, Hága

Eurojust, Hollandia, Hága

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége, Szlovénia, Ljubljana

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, Luxemburg, Luxembourg

Európai Szakképzésfejlesztési Központ, Görögország, Theszaloníki

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége, Németország, Köln

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, Svédország, Stockholm

Európai Vegyianyag-Ügynökség, Finnország, Helsinki

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Dánia, Koppenhága

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, Spanyolország, Vigo

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, Olaszország, Párma

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, Litvánia, Vilnius

Európai Gyógyszerügynökség, Hollandia, Amszterdam

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, Portugália, Lisszabon

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, Portugália, Lisszabon

Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség, Görögország, Iráklio

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége, Franciaország, Valenciennes

Európai Képzési Alapítvány, Olaszország, Torino

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, Spanyolország, Bilbao

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, Írország, Dublin

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, Ausztria, Bécs

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, Lengyelország, Varsó

Európai GNSS Ügynökség, Belgium, Brüsszel

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség, Észtország, Tallin

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, Spanyolország, Alicante

Egységes Szanálási Testület, Belgium, Brüsszel

Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség, Luxemburg, Luxembourg

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás, Spanyolország, Barcelona

Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

SESAR közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

Közösségi Növényfajta-hivatal, Franciaország, Angers

Az Európai Unió Műholdközpontja, Spanyolország, Torrejón de Ardoz

Európai Központi Bank, Németország, Majna-Frankfurt

Európai Számvevőszék, Luxemburg, Luxembourg

Az Európai Ombudsman Hivatala, Franciaország, Strasbourg

Európai adatvédelmi biztos, Belgium, Brüsszel

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, Málta, Valletta

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, Németország, Majna-Frankfurt

A BEREC Működését Segítő Ügynökség, Lettország, Riga

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége, Belgium, Brüsszel

Kutatási Végrehajtó Ügynökség, Belgium, Brüsszel

Bioalapú Iparágak közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

ECSEL közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

Shift2Rail közös vállalkozás, Belgium, Brüsszel

Európai Egyetemi Intézet, Olaszország, Firenze

Európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás, Luxemburg, Luxembourg

Európai Ügyészség, Luxemburg, Luxembourg

Katonai és civil missziók és műveletek/Külpolitikai Eszközök, Belgium, Brüsszel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Postai cím: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Internetcím: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2019