Servizzi - 238502-2019

23/05/2019    S99

il-Belġju-Brussell: Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (TESTA)

2019/S 099-238502

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Indirizz postali: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Digit Contracts Info Centre
Posta elettronika: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefown: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Ara l-lista ta' istituzzjonijiet, aġenziji u korpi li qegħdin jieħdu sehem (ara l-Punt VI.3)
Indirizz postali: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Digit Contracts Info Centre
Posta elettronika: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefown: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Indirizz postali: MO-15 Office 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: DIGIT Contracts Info Centre
Telefown: +32 229-60762
Posta elettronika: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (TESTA)

Numru ta' referenza: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64200000 Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi trans-Ewropej għat-telematika bejn l-amministrazzjonijiet.

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
64216110 Servizzi ta' skambju tad-data elettronika
72315000 Servizzi ta' amministrazzjoni u appoġġ tad-data tan-network
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi jistgħu jintalbu minn madwar id-dinja mill-istituzzjonijiet, imma se jkunu mwassla l-ewwel fl-UE, il-pajjiżi tal-EFTA u pajjiżi aderenti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 96
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 5
Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:

L-għadd ta' kandidati mhux limitat.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Soluzzjonijiet ta' Interoperabbiltà għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej 2 (ISA2), Faċilita Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), l-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 21/06/2019
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 29/07/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-Kummissjoni Ewropea nediet din il-proċedura għan-nom tagħha u għan-nom tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE li ġejjin:

Il-Parlament Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (BE) Brussell

Il-Qorti tal-Ġustizzja (LU) il-Lussemburgu

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (BE) Brussell

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (BE) Brussell

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (BE) Brussell

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (HU) Budapest

L-Awtorità Bankarja Ewropea (FR) Pariġi

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (FR) Pariġi

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (HU) Budapest

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (NL) L-Aja

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (NL) L-Aja

L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (SI) Ljubljana

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (LU) il-Lussemburgu

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (GR) Thessaloniki

L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (DE) Kolonja

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (SE) Stokkolma

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (FI) Helsinki

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (DE) Kopenħagen

L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (ES) Vigo

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (IT) Parma

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (LT) Vilnius

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (NL) Amsterdam

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (PT) Lisbona

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (PT) Lisbona

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (GR) Heraklion

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (FR) Valenciennes

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (IT) Turin

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ES) Bilbao

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (IR) Dublin

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (AT) Vjenna

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (PL) Varsavja

L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EE) Tallinn

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (ES) Alicante

Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (LU) il-Lussemburgu

L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (ES) Barċellona

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta SESAR (BE) Brussell

L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (FR) Angers

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (ES) Torrejón de Ardoz

Il-Bank Ċentrali Ewropew (DE) Frankfurt am Main

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew (FR) Strasburgu

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BE) Brussell

L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (MT) Valletta

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (DE) Frankfurt am Main

L-Uffiċċju BEREC (LV) Riga

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BE) Brussell

L-Intrapriża Konġunta "Clean Sky 2" (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta ECSEL (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (BE) Brussell

Istitut Universitarju Ewropew (IT) Firenze

L-Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Missjonijiet u operazzjonijiet militari u ċivili/Strument tal-Politika Barranija (BE) Brussell.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Indirizz postali: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefown: +32 22960762
Indirizz tal-Internet: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/05/2019