Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 238633-2020

25/05/2020    S100

Belgia-Bryssel: Sosiaalipalveluja koskeva selvitys, jossa keskitytään erityisesti henkilökohtaisesti kohdistettuihin sosiaalipalveluihin heikossa asemassa olevia henkilöitä varten

2020/S 100-238633

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
Postiosoite: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: empl-vt-2020-012@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6484
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6484
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaalipalveluja koskeva selvitys, jossa keskitytään erityisesti henkilökohtaisesti kohdistettuihin sosiaalipalveluihin heikossa asemassa olevia henkilöitä varten

Viitenumero: EMPL/2020/OP/0009
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85320000 Sosiaalipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata sosiaalipalveluala yleishyödyllisten palveluiden laajemmassa asiayhteydessä. Selvityksessä tarkastellaan sosiaalipalvelualan kehitystä ja sen eri rooleja, käyttäjäryhmiä ja tarjoajia. Selvityksellä pyritään luokittelemaan sosiaalipalvelut niiden toimintojen, tavoitteiden ja käyttäjäryhmien perusteella. Selvityksessä tarkastellaan lähemmin henkilökohtaisesti kohdistettuja sosiaalipalveluita. Selvityksen avulla saadaan tällaisten sosiaalipalveluiden luokitus ja kuvataan niiden erityinen rooli positiivisten sosiaalisten vaikutusten saavuttamisessa heikossa asemassa oleville ihmisille. Selvityksen tavoitteena on määritellä tämän sosiaalipalvelujen ryhmän rooli pilarin toteuttamisessa. Siinä tutkitaan, miten saatavuutta, laatua ja myönteisten sosiaalisten vaikutusten saavuttamista (kuten pilarissa määritellään) voitaisiin seurata.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85320000 Sosiaalipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan pääasiassa sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa missä tahansa muussa paikassa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata sosiaalipalveluala yleishyödyllisten palveluiden laajemmassa asiayhteydessä. Selvityksessä tarkastellaan sosiaalipalvelualan kehitystä ja sen eri rooleja, käyttäjäryhmiä ja tarjoajia. Selvityksellä pyritään luokittelemaan sosiaalipalvelut niiden toimintojen, tavoitteiden ja käyttäjäryhmien perusteella. Selvityksessä tarkastellaan lähemmin henkilökohtaisesti kohdistettuja sosiaalipalveluita. Selvityksen avulla saadaan tällaisten sosiaalipalveluiden luokitus ja kuvataan niiden erityinen rooli positiivisten sosiaalisten vaikutusten saavuttamisessa heikossa asemassa oleville ihmisille. Selvityksen tavoitteena on määritellä tämän sosiaalipalvelujen ryhmän rooli pilarin toteuttamisessa. Siinä tutkitaan, miten saatavuutta, laatua ja myönteisten sosiaalisten vaikutusten saavuttamista (kuten pilarissa määritellään) voitaisiin seurata.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 8
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI-ohjelma).

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/07/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/07/2020
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua kultakin tarjoajalta 1 edustaja, joka on asianmukaisesti valtuutettu kirjeellä. Tarjoajien, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: EMPL-VT-2020-012@ec.europa.eu ja ilmoitettava avaustilaisuuteen osallistuvan henkilön nimi vähintään 48 tuntia etukäteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/05/2020