Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 238633-2020

25/05/2020    S100

Belgija-Bruselj: Študija o socialnih storitvah s posebnim poudarkom na osebnih ciljno usmerjenih socialnih storitvah, namenjenih ljudem v stiski

2020/S 100-238633

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, DG EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštni naslov: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: empl-vt-2020-012@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6484
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6484
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o socialnih storitvah s posebnim poudarkom na osebnih ciljno usmerjenih socialnih storitvah, namenjenih ljudem v stiski

Referenčna številka dokumenta: EMPL/2020/OP/0009
II.1.2)Glavna koda CPV
85320000 Storitve na področju sociale
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj te študije je opisati sektor socialnih storitev v širšem kontekstu storitev splošnega interesa. V študiji bo opredeljeno, kako so se socialne storitve razvile, vključno z različnimi vlogami, skupinami uporabnikov in ponudniki. Namen študije je socialne storitve kategorizirati na podlagi njihovih funkcij, ciljev in skupin uporabnikov. V okviru študije bodo podrobnejše proučene osebne ciljno usmerjene storitve. Opredeljene bodo njihove vrste in opisane bodo posebne vloge v zvezi z doseganjem pozitivnega socialnega učinka za ljudi v stiski. Cilj študije bo opredeliti vlogo te skupine socialnih storitev pri izvajanju stebra socialnih pravic. Proučeno bo, kako bi se lahko spremljali dostop, kakovost in doseganje pozitivnega socialnega učinka (v skladu z zadevnim stebrom).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85320000 Storitve na področju sociale
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale predvsem v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj te študije je opisati sektor socialnih storitev v širšem kontekstu storitev splošnega interesa. V študiji bo opredeljeno, kako so se socialne storitve razvile, vključno z različnimi vlogami, skupinami uporabnikov in ponudniki. Namen študije je socialne storitve kategorizirati na podlagi njihovih funkcij, ciljev in skupin uporabnikov. V okviru študije bodo podrobnejše proučene osebne ciljno usmerjene storitve. Opredeljene bodo njihove vrste in opisane bodo posebne vloge v zvezi z doseganjem pozitivnega socialnega učinka za ljudi v stiski. Cilj študije bo opredeliti vlogo te skupine socialnih storitev pri izvajanju stebra socialnih pravic. Proučeno bo, kako bi se lahko spremljali dostop, kakovost in doseganje pozitivnega socialnega učinka (v skladu z zadevnim stebrom).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Program EaSI.

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/07/2020
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/07/2020
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en ustrezno pisno pooblaščen zastopnik vsakega ponudnika. Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti po e-pošti na naslov EMPL-VT-2020-012@ec.europa.eu in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja, in sicer vsaj 48 ur pred odpiranjem.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/05/2020