Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: ЕИФ - Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране (Люксембург)
NDНомер на публикацията на обявлението238639-2020
PDДата на публикуване25/05/2020
OJНомер на броя на ОВ S100
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски инвестиционен фонд
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски инвестиционен фонд
DSДокумент изпратен13/05/2020
DTКраен срок за подаване10/07/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72000000 - ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)www.eif.org
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС