TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luksemburg-Luxembourg: EIF - Nõutavate pilveturbe ja integreerimise ristteenuste hankimine ja haldus (Luxembourg)

2020/S 100-238639

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimisfond
Postiaadress: 37B, avenue J.F. Kennedy
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU00 Luxembourg
Sihtnumber: L-2968
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: SPA-Procurement
E-post: eif-procurement@eif.org
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.eif.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Nõutavate pilveturbe ja integreerimise ristteenuste hankimine ja haldus

Viitenumber: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)CPV põhikood
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

EIF otsib koostööd teenuseosutajaga, kes osutaks turvameetmete ja vastavuse aspektide valdkonnas abi konkreetsete pilvega seotud teenuste ning ka integreerimisteenuste haldamisel ja teeks tihedat koosööd pilves tegutsevate olemasolevate EIFi teenuseosutajatega.

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on eelnevalt määratletud pilveturbe ja integreerimisteenuste hankimine. Hanke väljakuulutamise kestust arvesse võttes, vastavalt uute tehnoloogiate elutsüklile, võidakse mõningaid tehnilise turbe teenuseid (kooskõlas kõnealuse pakkumiskutse käsitlusalaga) pikendada, kõrvale jätta või lisada.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Põhiline teostamise koht:

Samas kui teenuseosutaja töötab põhimõtteliselt oma tavalistes ametiruumides, eeldab EIF teenuseosutajalt aeg-ajalt osalemist koosolekutel EIFi ruumides.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

EIF viib projekti varaseimas järgus läbi arutelud kõigi teenuste jaoks selge ja dokumenteeritud juhtimise sisse seadmiseks. EIF täpsustab oodatud turvameetmeid ammendavalt pädevustingimustes.

Siinkohal on esitatud kõrgetasemeline nimekiri otseteenustest, mida EIF edukalt teenuseosutajalt saada loodab:

• lihtsalt hallatav ainulogimisega pöördust (SSO) pakkuv ühine pilvepõhine identiteedi- ja pääsuhalduse (IAM) lahendus, et tagada vajalik koostalitlusvõime kõigi EIFi lahenduste jaoks, mis on majutatud Amazoni veebiteenuste (AWS), Microsofti Azure'i või mis tahes muu pilvteenusetarnija pilves, sh mitmetegurilised autentimismehhanismid;

• lahendus rakenduse ja süsteemi logide keskseks kogumiseks, nende asjakohase säilitusega salvestamiseks, sündmuste seireks ja asjakohaste intsidentide laiendamine EIFile ja EIFiga seotud teenuseosutajatele;

• nõrkusehalduse vahend/teenus kõigi EIFi pilveplatvormide skaneerimiseks – turvanõrkusi käsitlevate ühisaruannete esitamiseks kord kuus ja kord kvartalis;

• kaasaegne süsteem ja faili krüptimise / vahetuse teenused EIFi andmete kaitsmiseks;

• pääsmesüsteem tugijuhtumite, muutuse käsitsemiseks, konkreetsete peamiste EIFi pilverakenduste redaktsioonihaldus (EIF ei eelda tingimata, et kõnealust lahendust tuleks kasutada EIFi ja pilvteenuste vahendaja vaheliste suhete haldamiseks);

• SFTP teenus turvaliseks integreerimiseks / failide ülekandeks EIFi lahenduste või kolleegide vahel;

• nõustamine tehnoloogia erinevate aspektide osas (kulu seire ja optimeerimine, pilvega seonduv, turvalisuse ja arhitektuuri ülevaatus jne);

• läbistustestimisteenused EIFi pilvelahenduste hindamiseks.

EIF loodab kõnealuse pakkumismenetluse kaudu leida pädevustingimustes määratletud teenuste kohaldamisalale keskse teenuseosutaja.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 84
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping sõlmitakse esialgu kolmeks aastaks, võimalusega pikendada lepingut seejärel neljaks järjestikuseks üheaastaseks perioodiks (3 + 1 + 1 + 1 + 1) EIFi äranägemisel.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

EIF sõlmib ühe teenuseosutajaga raamlepingu („Raamleping“) esialgu kolmeks aastaks, võimalusega pikendada lepingut seejärel neljaks järjestikuseks üheaastaseks perioodiks (3 + 1 + 1 + 1 + 1) EIFi äranägemisel.

Raamleping on allutatud EIFi üldtingimustele („EIF GTCs”), mis moodustab C lisana raamlepingu osa.

Kui vajatakse ülesande täitmist, sõlmitakse pädevustingimuste 6. jaotises kirjeldatud mehhanismi alusel iga kord raamlepingu alusel rakenduslepingud.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:

Eeldatakse seitsmeaastase (3 + 1 + 1 + 1 + 1) raamlepingu sõlmimist. Enam kui nelja aasta taotlemise tingib asjaolu, et mõne olulise teenuse ülesehitus võib nõuda pikemaajalist programmi, mis võib kesta kauem kui kaks aastat pärast lepingu allakirjutamist ja mis on EIFile kõigist teenustest täieliku kasu saamiseks liiga lühike.

IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 30/06/2020
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 02/07/2020
Kohalik aeg: 14:00
Pakkumuste avamise koht:

EIFi ruumid.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamine ei ole avalik.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
13/05/2020