Usluge - 238687-2015

TINazivBelgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o međunarodnoj političkoj suradnji u području industrije i malih i srednjih poduzeća
NDBroj objave obavijesti238687-2015
PDDatum objave09/07/2015
OJBroj izdanja SL S-a130
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaIzvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aAgencije
DSDokument je poslan29/06/2015
DTRok za podnošenje24/08/2015
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79110000 - Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
98910000 - Usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima
79900000 - Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje
71241000 - Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
79952000 - Usluge organiziranja događanja
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/easme
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ