Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 238687-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

09/07/2015    S130

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt dwar il-kooperazzjoni tal-politika internazzjonali fil-qasam tal-industrija u l-IŻM

2015/S 130-238687

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16, l-Uffiċċju 12/27
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: L. Vari
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefown: +32 22999440
Feks: +32 22973512

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/easme

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16, l-Uffiċċju 12/27
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: L. Vari
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Qafas ta' kuntratt dwar il-kooperazzjoni tal-politika internazzjonali fil-qasam tal-industrija u l-IŻM.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-fornitur tas-servizz, bl-eċċezzjoni tal-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
Għadd tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 4

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 24
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-EASME tixtieq tidħol f'qafas ta' kuntratt 'f'ordni ta' prijorità' inklużi l-4 teffiegħa tal-offerti bl-ogħla punteġġi, li jkopri l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux fl-UE fl-oqsma ta' kompetenza tad-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM inklużi l-kooperazzjoni regolatorja, il-materji primi, l-ispazji/l-SSNG (Sistema ta' Satellita għan-Navigazzjoni Globali), it-turiżmu, il-ksib pubbliku, eċċ.
Is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tagħżel kuntrattur kapaċi jipprovdi numru ta' jiem f'xogħol ta' bniedem ta' ħila esperta esterna li se tkun użata, fuq talba, permezz ta' talbiet speċifiċi għal servizz. Qabel ma jidħlu f'kuntratti speċifiċi fuq il-bażi ta' tali talbiet, il-kontenut u l-baġit iddettaljat tagħhom se jkunu ddefiniti. It-talbiet għas-servizz se jistipulaw in-natura eżatta tax-xogħol li jrid jitwettaq, i.e. it-tip ta' analiżi, l-organizzazzjoni tal-avvenimenti, l-arranġamenti tal-ħidma, inklużi r-riżorsi li se jkunu allokati, it-tul ta' żmien eżatt, kif ukoll il-format meħtieġ għar-rappurtaġġ, eċċ.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

98910000 Servizzi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet u l-korpi internazzjonali - DA01, 79952000 Servizzi ta' avvenimenti - QA11 - QA12, 71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi, 79110000 Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni, 79900000 Servizzi varji tan-negozju u dawk relatati miegħu

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-ammont tax-xogħol involut biex jitwettaq dan il-kuntratt hu vvalutat f'massimu ta' EUR 10 000 000 mingħajr il-VAT, għat-tul ta' żmien totali tal-kuntratt u t-tiġdidiet possibbli.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 2
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
24.8.2015
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 1.9.2015 - 10:30

Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, il-Kamra COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta jista' jieħu sehem fil-ftuħ tal-offerti (jekk jogħġbok irreferi għall-istedina għall-offerti).

Dawk li jixtiequ jattendu huma mitluba li jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email mill-inqas 48 siegħa minn qabel fl-indirizz li ġej: easme-procurement@ec.europa.eu

Din in-notifika trid tkun iffirmata minn uffiċjal awtorizzat minn min jagħmel l-offerta u tispeċifika l-isem tal-persuna li se tieħu sehem fil-ftuħ tal-offerti f'isem min jitfa' l-offerta. Fi tmiem is-seduta tal-ftuħ, iċ-ċermen tal-kumitat tal-ftuħ se jindika l-isem ta' dawk li jitfgħu l-offerti u d-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà ta' kull offerta li waslet, il-prezzijiet imsemmija fl-offerti mhux se jkunu kkomunikati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11.12.2013 li jwaqqaf Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (COSME) (2014–2020) u l-irrevokar ta' Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE.
L-attivitajiet ta' komunikazzjoni pprovduti fil-programm ta' ħidma tas-sena rilevanti; għall-2015, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29.10.2014 fuq l-adozzjoni tal-programm ta' ħidma għall-2015 u l-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intraprżi żgħar u medji (Ċ(2014) 8044 finali) u l-Anness tiegħu japplika.
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29.6.2015