L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 238713-2017

24/06/2017    S119    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura kompetittiva permezz tan-negozjar 

in-Netherlands-L'Aja: Servizzi ta' forniment tal-ikel u ta' banketti

2017/S 119-238713

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: L'Aja
Kodiċi NUTS: NL332
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531594
Faks: +31 703180808

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: www.europol.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2613
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' forniment tal-ikel u ta' banketti.

Numru ta' referenza: 1712/C5/N.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
55500000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt ikopri:

— servizzi ta' forniment tal-ikel għall-persunal tar-restorant u s-'sandwich shop' tal-Europol,

— servizzi ta' bankett fil-bini tal-Europol fl-Aja jew f'postijiet oħrajn ġewwa n-Netherlands,

— provvista ta' postijiet esterni u servizzi rrelatati ġewwa n-Netherlands (servizz b'għażla).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
55510000
55511000
55512000
55520000
55523000
55120000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

The Hague, in-Netherlands.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Id-dħul kollu annwali stmat tal-kuntrattur tul-il-perijodu komplet tal-kuntratt hu ta' EUR 7 300 000, maqsum kif ġej:

— mhux iżjed minn EUR 3 300 000 (minbarra l-VAT) imħallsin mill-Europol għal miżati fissi, servizzi ta' bankett, postijiet barranin u servizzi rrelatati,

— dħul kollu annwali stmat tal-kuntrattur ta' EUR 4 000 000 (inkluż il-VAT) mill-prezzijiet bl-imnut imħallsin mill-persunal, mill-viżitaturi u l-mistednin għall-provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel fir-restorant u 'sandwich shop' għall-persunal.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

2 tiġdidiet awtomatiċi possibbli ta' 12-il xahar il-waħda.

II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-kandidati magħżula se jkunu mistiednin jattendu żjara fuq is-sit fil-bini ewlieni tal-Europol indikattivament f'Ottubru tal-2017. Tagħrif iddettalljat dwar id-data u l-ħin taż-żjara fuq is-sit se jkun ipprovdut fl-ittra ta' stedina.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/07/2017
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 29/09/2017
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Fi żmien madwar 4 snin.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-Europol tista', matul it-3 snin wara li jispiċċa l-kuntratt (inizjali), tirrikorri lejn l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt (l-Artiklu 134(e) tar-regoli ta' applikazzjoni) għal kuntratti addizzjonali li jinvolvu servizzi simili għal dawk li ngħataw lill-parti li ngħatat dan il-kuntratt mill-istess awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: L'Aja
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703025000
Faks: +31 703180808

Indirizz tal-Internet: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/06/2017