Usluge - 238730-2017

24/06/2017    S119

Belgija-Bruxelles: Koncesija za objekt za kemijsko čišćenje u zgradi Altiero Spinelli Europskog parlamenta u Bruxellesu

2017/S 119-238730

Obavijest o koncesiji

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/23/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: direction des infrastructures
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2453
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Prijave ili, prema potrebi, ponude moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60, direction générale des infrastructures et de la logistique, direction A — Infrastructures
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koncesija za objekt za kemijsko čišćenje u zgradi Altiero Spinelli Europskog parlamenta u Bruxellesu

Referentni broj: 06A50/2017/M024.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
98310000 Usluge pranja i kemijskog čišćenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Koncesija za objekt za kemijsko čišćenje u zgradi Altiero Spinelli Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 475 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ova koncesija podijeljena je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Koncesija za objekt za kemijsko čišćenje u zgradi Altiero Spinelli Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Koncesija je dodijeljena na temelju kriterija koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje koncesije
Trajanje u mjesecima: 60
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratak opis uvjeta, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim subjektima i javnim tijelima obuhvaćenim područjem primjene sporazuma — osobito svim fizičkim osobama, pravnim subjektima i javnim tijelima iz država članica Europske unije — i svim fizičkim osobama, pravnim subjektima i javnim tijelima iz država koje nisu članice, a koje su s Europskom unijom sklopile poseban sporazum u području javne nabave, pod uvjetima utvrđenima u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratak opis kriterija za odabir, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

1. ponuditelj mora dostaviti dokaz o najmanjem godišnjem prometu od 190 000 EUR tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni;

2. važeće osiguranje od odgovornosti treće strane.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

1. financijska izvješća (godišnje izvješće) za posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni.

2. polica osiguranja i potvrde o uplaćenim premijama.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratak opis kriterija za odabir, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

ponuditelj mora dostaviti dokaz da je provodio, tijekom najmanje 5 godina, aktivnost u okviru klasifikacije NACE Rev. 2 pod brojem 96.01 (ili jednakovrijedno u ponuditeljevoj državi podrijetla), ili kao neovisni ugovaratelj ili kao voditelj („neovisna treća strana”).

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

sva dokumentacija s dokazima da je ponuditelj provodio, tijekom najmanje 5 godina, aktivnost u okviru klasifikacije NACE Rev. 2 pod brojem 96.01 (ili jednakovrijedno u ponuditeljevoj državi podrijetla), ili kao neovisni ugovaratelj ili kao voditelj („neovisna treća strana”).

III.1.5)Podaci o rezerviranim koncesijama
III.2)Uvjeti povezani s koncesijom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja koncesije:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršavanje koncesije

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za podnošenje zahtjeva ili zaprimanje ponuda
Datum: 08/08/2017
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

2022.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Europski parlament organizirat će obvezan posjet lokaciji koji će se održati 4.7.2017 (10:00). Mjesto sastanka je akreditacijski centar zgrade Altiero Spinelli Europskog parlamenta u Bruxellesu, Belgija.

Ne može prisustvovati više od 2 predstavnika po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo pošaljite e-poštom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) naziv vašeg poduzeća te ime, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja sudionika 2 radna dana prije posjeta. Vaša registracija će se potvrditi putem e-pošte.

Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

Prisustvovanje posjetu lokaciji je obvezno: samo oni koji prisustvuju posjetu lokaciji, moći će dostaviti ponudu.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Registar Općeg suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/06/2017