Servicii - 238730-2017

24/06/2017    S119

Belgia-Bruxelles: Concesiune pentru o curățătorie uscată în clădirea Altiero Spinelli a Parlamentului European din Bruxelles

2017/S 119-238730

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: direction des infrastructures
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2453
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60, direction générale des infrastructures et de la logistique, direction A — Infrastructures
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesiune pentru o curățătorie uscată în clădirea Altiero Spinelli a Parlamentului European din Bruxelles.

Număr de referinţă: 06A50/2017/M024.
II.1.2)Cod CPV principal
98310000 Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Concesiune pentru o curățătorie uscată în clădirea Altiero Spinelli a Parlamentului European din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 475 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesiune pentru o curățătorie uscată în clădirea Altiero Spinelli a Parlamentului European din Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 60
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Participarea la această procedură concurențială de ofertare este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și tuturor entităților publice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor – în special tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice și entităților publice dintr-un stat membru al Uniunii Europene – și tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice, în condițiile prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

1. ofertantul trebuie să justifice realizarea unei cifre de afaceri anuale minime de 190 000 EUR în ultimele 3 exerciții financiare încheiate;

2. asigurare de răspundere civilă valabilă.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1. situații financiare (raport anual) pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate;

2. poliță de asigurare și chitanțe pentru prime.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Ofertantul trebuie să justifice că, în ultimii 5 ani, a desfășurat o activitate care se regăsește în clasamentul NACE Rev. 2 la nr. 96.01 (sau echivalent în țara de origine a ofertantului) fie în calitate de contractant independent, fie ca director („terț independent”).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Orice document justificativ conform căruia ofertantul, în ultimii 5 ani, a desfășurat o activitate care se regăsește în clasamentul NACE Rev. 2 la nr. 96.01 (sau echivalent în țara de origine a ofertantului) fie în calitate de contractant independent, fie ca director („terț independent”).

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 08/08/2017
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2022.

VI.3)Informații suplimentare:

Parlamentul European va organiza o vizită pe teren obligatorie care va avea loc la data de 4.7.2017 (10:00). Locul de întâlnire este centrul de acreditare din clădirea Altiero Spinelli din Bruxelles, Belgia.

Pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărei companii. Pentru a permite pregătirea unei legitimaţii de acces, ofertanţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii participanţilor, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de vizită. Înregistrarea va fi confirmată prin e-mail.

Eventualele cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de ofertanți și nu vor fi rambursate de Parlamentul European.

Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai persoanelor care participă li se va permite să depună oferte.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Grefa Tribunalului Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2017