A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 238796-2020

25/05/2020    S100

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2020/S 100-238796

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Király Szabadidősport Egyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Telefon: +36 309634560
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzestanacsadas.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000476562020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000476562020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya

Hivatkozási szám: EKR000476562020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem - C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya) tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.

A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:

— C épület Rehabilitációs épületének építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (pinceszint, földszint, emelet)

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése

— Gépészeti és világítási feladatok elvégzése

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerz.terv tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem – C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya) tárgyban.

A beruházás keretében a KD-ban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok mennyiségei:

C épület Rehabilitációs épület

Alapterülete: 1898,31 m2

Pinceszint

— keverékkészítés (11 kg, 2620 m2, 0,1 m3)

— zsaluzás és állványozás (1290 m2)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (190 m3)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (57 db, 105 m2)

— ácsmunka (8,5 m2, 6 m)

— vakolás és rabicolás (121 m, 9318 m2)

— szárazépítés (2 db, 654 m2)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (753 m, 2590,5 m2)

— bádogozás (2,5 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (44 db)

— felületképzés (1980 m2)

— szigetelés (80 db, 343 m, 4646,5 m2)

— takarítási munkák (220 100 m2, 1 db)

Földszint

— keverékkészítés (634 m2)

— zsaluzás és állványozás (1111 légm3, 4769 m2)

— irtás, föld-és sziklamunka (1200 10 m2, 90 100 m2, 320 db)

— síkalapozás (2 m3)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (30 db, 324 m, 316,12 m3, 27,67 t)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (75 db)

— falazás és egyéb kőműves munkák (1276 m2, 44 db)

— ácsmunka (43 m2, 10 m)

— vakolás és rabicolás (608 m, 20 019 m2)

— szárazépítés (653 m2, 2 db)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1054 m, 3848 m2)

— bádogozás (26 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (105 db)

— felületképzés (4956 m2)

— szigetelés (3206 db, 629,5 m, 4434 m2)

Emelet:

— Építőgépek, szerszámok (3072 óra)

— Keverékkészítés (635 m2)

— Zsaluzás és állványozás (127 m, 1648,5 m2)

— Síkalapozás (8 m3)

— Helyszíni beton és vasbeton munkák (290 m, 90,55 m3, 9,42 t)

— Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (134 db)

— Falazás és egyéb kőműves munkák (44 db, 1261 m2)

— Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése (13 db, 134,5 m)

— Ácsmunka (116 m, 410 m2)

— Vakolás és rabicolás (12 800 m2)

— Szárazépítés (636 m2, 53 db)

— Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (867 m, 1702,3 m2)

— Bádogozás (219 m2, 402 m)

— Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (171 db, 66 fm)

— Felületképzés (5718 m2)

— Szigetelés (5405 db, 452 m, 9018,2 m2, 125 m3)

— Közmű csatornaépítés (3 m)

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya elkészítése (129 db, 902 fm, 5093 m2, 2922,7 m3)

A műfűvel telepített terület össz nagysága: 2816 m2. A főbb feladatok közé tartozik a teljes területen vízáteresztő műfű burkolat készítése 45 mm vastagságban, min. 6 mm vastag rugalmas alátéttel, parafa granulátum feltöltése, besöprése is.

Gépészet, világítás:

— Dúcolás, földpartmegtámasztás (655 m2)

— szivárgó építés, alagcsövezés (46 100 m2, 3006 db, 134,2 m, 1488 m2, 524,6 m3)

— közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (156 db, 2277 m, 70 m2, 1748,8 m3)

— elektromos energiaellátás, villanyszerelés (10 100m, 4439 db, 16307 m)

— épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (5 db)

— megújuló energiahasznosító berendezések (79 db, 14 óra)

— általános épületgépészeti szigetelés (1182 m, 523 m2)

— Épületgépészeti csővezetékek szerelése (1028 db, 1475 m, 1319,4 m2, 5 m3, 3 nap, 32 óra)

— Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (383 db, 150 m, 183 m3, 56 óra)

— Szellőztető berendezések (1347 db, 875 m, 45,14 m2, 1 m3, 42 óra)

— Légkondicionáló berendezések (95 db, 78 m, 10 m2, 1 m3, 2 nap, 10 óra)

— Beépített szállító- és emelőberendezések (1 db személyfelvonó)

— Energiahatékony építési technológia (6 l, 4 db)

Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.

AK a szerződésben 5 % mértékű tartalékkeretet rögzít.

Részletek a KD-ban, műszakiban, szerz.tervben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műfüves pályára vállalt jótállási idő (évben meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán min. 1 év, max. 10 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A vízáteresztő műfű burkolat készítéséhez kapcsolódó rugalmas alátét vastagsága (min. 6 mm, max. 10 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK rögzíti, hogy a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett információ a következőképpen értendő: a szerződés időtartama 300 naptári nap.

A részajánlattétel kizárásának indoka a karakterkorlát miatt a felhívás III.1.2) pont 2. bekezdésében került feltüntetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó. A megkövetelt igazolási mód részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az épített környezet

Alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő(k) szerepel(nek) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.

Folyt. III.1.2) pont első bekezdésében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.1) pont folytatása: Ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplők közül melyik minősül az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek és ezek a gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) és nyilatkozatában meg kell adnia az érintett gazdasági szereplők névjegyzéki regisztrációs számát. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás). A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban az adatok ingyenes ellenőrzésére nincs mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Részajánlattétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel biztosításának lehetőségét, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő számára semmilyen módon nem megoldható a "C" épület kivitelezésének és a hozzá műszakilag és elhelyezkedésében is szervesen kapcsolódó műfüves pálya kivitelezésének szétválasztása, tekintettel arra, hogy ezen két kivitelezési feladat a projekt megvalósítása során párhuzamosan kell, hogy megvalósuljon, az Ajánlatkérő azonban sem szerződéses rendelkezésekkel, sem pedig műszaki iránymutatásokkal nem tudja megoldani az esetleges két kivitelező általi párhuzamos munkavégzést a munkaterületen, ez a hely adottságai miatt is kizárt.

A kivitelezés megvalósítása során ugyanis a C épület munkaterületét a műfüves pálya kivitelezése során is folyamatosan használni szükséges, ez a párhuzamosság csak úgy valósítható meg, amennyiben ezen feladatokat ugyanazon fővállalkozó végzi el, ő koordinálja és felel a határidőre történő, komplex megvalósításért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1 és M/2

A 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a:

M/1: műfüves pálya építésére irányuló,

M/2: épület építésre vonatkozó,

Szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (3) bekezés szerint.

A referenciaigazolás minimális tartalmi eleme:

— szerződést kötő másik fél neve

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)

— a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)

— a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)

— a teljesítés helye

— a szerződés mennyisége (saját teljesítés mennyisége az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében megadva)

— a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referenciaigazolás vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (3) bekezdés irányadó, miszerint Ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolnia a bemutatott referenciát.

A bemutatott referenciával szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzon.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db olyan, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, rugalmas alátétre, parafa granulátum feltöltés alkalmazásával készített vízáteresztő műfüves pálya építésére vonatkozó referenciával, ahol a műfűvel telepített terület nagysága elérte a 2000 négyzetmétert.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 2 szintes (földszint és emelet), összességében (tehát a szintek területe összesen) legalább 700 m2 alapterületű épület építésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építéseket veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: vállalkozási díj összege 5 %-nak, de legfeljebb 75 000 000 Ft

Részszámla: vállalkozó a tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj összegéről 10 alkalommal jogosult számlát kiállítani (9 részszámla, 1 végszámla)

Késedelmi kötbér: ha vállalkozó nem tartja a végteljesítési határidőt, mértéke a vállalkozási díj 0,025 %-a/nap, max. 2,5 %

Meghiúsulási kötbér: a szerződés vállal. miatti meghiúsulása, mérték: vállalkozási díj 5 %-a

Hibás teljesítés: vállalkozási díj 3 %-a/hiba.

Felelősségbiztosítás: összkockázatú felelősségbiztosítás, önrész 10 %, min. 20 M Ft/év és min. 5 M Ft/káresemény limittel.

Irányadó a Kbt. 135.§ (1) bek., a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bek., a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. és a Kbt. 27/A. §. Pénznem: HUF. Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/06/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/06/2020
Helyi idő: 18:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1) Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása, a Kbt. 54.§-ában foglaltak szerint, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani. Összege: 10 000 000 Ft. A bizt. teljesíthető AT választása szerint a)az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, c)biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az a) pont szerinti választás esetén a befizetés helye AK fizetési számlája: Sopron Bank Zrt.:17600042-00252269-00200004. Igazolás: a) befizetést, átutalást igazoló dok. másolata, b)-c) a a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése figyelembevételével a garancia, kötelezvény, kezességvállaló nyilatkozat okirata. Részletek a KD-ban.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.

3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor ATnek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként.

4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)

6) ATnek (közös AT esetén az ajánlatot benyújtó ATnek) az ajánlata részeként be kell nyújtania elektronikus űrlap formájában nyilatkozatát, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a meglévő biztosítási szerződést jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az előírt követelményeknek, és arról is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Részletek a KD-ban és a szerz. tervben.

7) AK a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért.

8) Értékelés: legjobb ár-érték arány, pontszámok: 0-10. módszer: 1. részszempontok: fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok: arányosítás.

9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az AFban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.

10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.

11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK - ha az összegezésben megjelölésre került - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.

13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.

14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1, M/2. alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.

16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.

Folyt.VI.4.3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3) pont folyt:

17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT és/vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.

18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

19) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com

20) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.

21) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

22) AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni.

23) AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 3 db árazatlan költségvetést beárazott formában. Minden, a költségvetésben szereplő tételt be kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg kell adnia a 0-tól különböző ajánlati árát. AK a szakmai ajánlat részeként felcsatolt 3 db, beárazott költségvetés vonatkozásában előírja, hogy azt szerkeszthető fájlformátumban kéri benyújtani, .xls/.xlsx kiterjesztésben.

24) AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján jelzi, hogy adott esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, a jelen eljárás tárgyával, mint alapprojekttel összhangban lévő tárgykörökben. Ajánlatkérő az eljárás becsült értékének meghatározásánál a tervezett kivitelezések becsült értékét is figyelembe vette.

A további építési beruházások tárgya és hozzávetőleges értéke jelen eljárás megindításkori információk alapján:

— „A” épületre vonatkozó kivitelezési munkák gépészeti munkákkal együtt, értéke kb. nettó 820 000 000 Ft

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: műfüves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése (Center Pálya), értéke kb. nettó 240 000 000 Ft

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: élőfüves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése, értéke kb. nettó 310 000 000 Ft

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: edzőterülethez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése, értéke kb. nettó 190 000 000 Ft

— Udvarhoz, parkolóhoz, kerítéshez tartozó kivitelezési munkák elvégzése, értéke kb. nettó 70 000 000 Ft

A jelenleg rendelkezésre álló műszaki paraméterek összefoglalását részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

25) AK tájékoztatja AT-et, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2020