Works - 238885-2019

23/05/2019    S99    Works - Contract award notice - Restricted procedure 

Denmark-Tønder: Primary school construction work

2019/S 099-238885

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tønder Kommune
National registration number: 29189781
Postal address: Wegners Plads 2
Town: Tønder
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6270
Country: Denmark
Contact person: Sune Bundesen
E-mail: sb32@toender.dk

Internet address(es):

Main address: https://toender.dk/

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ny skole i Skærbæk, Tønder Kommune

II.1.2)Main CPV code
45214210 Primary school construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Opførsel af ny folkeskole i Skærbæk, Tønder Kommune.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 83 581 428.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Råhus

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Råhus entreprisen er inddelt i nedenstående:

1.1 Jord

Entreprisen omfatter udgravninger for fundamenter samt tørholdelse. Omfatter ligeledes efterfølgende til- ogpåfyldning.

1.2 Beton – Pladsstøbt

Entreprisen omfatter udførelsen af alle pladsstøbte konstruktioner, herunder punkt- og stribefundamenter, elevatorgruber og terrændæk.

1.3 Betonelementer – leverance

Entreprisen omfatter leverance af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som betonelementer. Entreprisen omfatter også projektering og evt. inddeling af elementer ift. transport og montage.

1.4 Betonelementer – montage

Entreprisen omfatter montage og interim afstivning af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres sombetonelementer.

1.5 Stål

Entreprisen omfatter leverance og montage af bjælker, søjler, tyndplader og forbindelsesmidler der udføres som stålkonstruktioner.

1.6 Kloak

Entreprisen omfatter etablering af indvendig og udvendig kloak for regn- og spildevand samt dræn.

1.7 Byggeplads

Entreprisen omfatter etablering af skurby, affaldshåndtering, belysning samt øvrige installationer til byggepladsen.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Murer

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Murerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Sokler,

— Slidlag og faldopbygninger,

— Klinkearbejder.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tømrer

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Tømrerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Lette indervægge,

— Sandwichelementer, facade,

— Udvendige vinduer, døre og ovenlys,

— Indvendige glaspartier,

— Indvendige døre og sidepartier,

— Foldevægge,

— Beslåning,

— Fodlister, gerigter og inddækninger,

— Alupartier,

— Tætningsarbejder,

— Opsætning af beklædningstegl,

— Opsætning af udvendig træbeklædning,

— Tagterrasser,

— Spærkonstrueret kold konstruktion på facade,

— Indvendige lofter,

— Indvendige træfinérvægge,

— Fast inventar (siddetrapper, bordplader, scener),

— Indvendig mørklægning,

— Siddetrin i træ på betontrapper,

— Alu inddækninger ved vinduer,

— Murkrone,

— Udv. bræddelofter i træ,

— Skure i terræn.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tag

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Tagdækningsentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Tagopbygning med isolering og tagpap,

— Faldsikring,

— Fæstning af beslag til solceller.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gulv

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Gulventreprisen dækker over flg. arbejder:

— Udlægning af banevarer (linoleum, vinyl, gummigulv og lign.),

— Udlægning af trægulv,

— Udlægning af cementbaseret flydemørtel gulv,

— Montering af lamelmåtter ved indgange.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maler

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Malerentreprisen dækker over flg. arbejder:

— Malerbehandling af indvendige beton- og gips vægge (spartling, væv og maling),

— Malerbehandling af betonlofter og dæk,

— Støvbinding af betongulve, søjler og lofter,

— Malerbehandling af fodlister, gerigter, inddækninger mv,

— Malerbehandling af rør,

— Malerbehandling af udvendig træværk,

— Malerbehandling af fodlister, gericter.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

El

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Der etableres én hovedtavle og distribuerede undertavler, som forsyner elektriske anlæg i bygningen. Bygningentilsluttes den offentlige elforsyning i området.

Der etableres en it-installation bestående af fiberbackbone, krydsfelter og PDS-kabling.

Der etableres et fuldt dækkende ABA og varslingsanlæg.

På taget etableres ca. 200 m2 solceller.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

VVS

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Entreprisen omfatter etablering af komplet varmeanlæg inkl. produktion af varmt brugsvand, komplet anlægforkoldt og varmt brugsvand, afløb i bygning samt levering og montering af sanitet.

Bygningen tilsluttes den offentlige vand- og varmeforsyning i området. Opvarmning primært med gulvvarme. I maskinrum etableres radiatorer eller varmepumpe. Varmt brugsvand produceres decentralt i bygningensfireteknikrum.

Koldvandsautomater.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ventilation

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Entreprisen omfatter levering og montering af komplet anlæg for balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding inkl. alle nødvendige dele for regulering, lyddæmpning og brandsikring mv.

Mekanisk ventilation med varmegenvinding i hele bygningen. Indblæsning primært gennem ventilationslofteritræbetonplader, udsugning via armaturer.

Fælles samlingsområde med synlige installationer ventileres via synlige armaturer. Der leveres og monteres ialt 4 ventilationsanlæg, der alle placeres i bygningens teknikrum.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

CTS

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Entreprisen omfatter etablering af komplet samlet styring, regulering og overvågning af bygningens tekniske installationer.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Anlæg og Gartner

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

Samlet grundareal: 44 750 m2 hvoraf ca. 40 100 m2 er udearealer.

Anlægsarbejdet kan deles i 5 kategorier:

De ydre belagte arealer omfatter primært asfaltbelagte arealer, hvoraf størstedelen dimensioneres til kørsel (tilkørselsarealer, brandveje/primære stier, muligvis parkeringsarealer til biler, samt legearealer). Derudover forplads, cykelparkeringsområder i grusbelægning og muligvis bilparkering i grusbelægning. Afvanding fra belagte arealer holdes på overfladen og ledes enten til lokal nedsivning og/eller til Skifle.

Adgangsveje, parkeringsarealer, primære stier og forplads er oplyste.

(belagte flader i alt ca. 7 000 m2).

De ydre grønne arealer fremstår som græsarealer med fritstående træ- og plantegrupper. I græsarealerne findes smalle grusbelagte stier og områder med faldsand på legeområder. Tagvandet ledes fra bygningens tag (via indvendige tagnedløb) ud i åbne kanaler til et forsinkelsesbassin og herfra til Skifle.

(Grønne arealer inkl. vådområder i alt ca. 18 800 m2).

Skoven understreger grænsen imellem by og land, hvor skolen er forankret på landsiden. Skoven skal have karakter af egeskov og etableres efter 3 forskellige principper: Skovbevoksning (ca. 9 500 m2) med barrodsplanter, skovbryn (ca. 2 600 m2) med barrodsplanter og skov med solitære træer (ca. 1 900 m2).

(Skovarealer i alt ca. 14 000 m2).

De bygningsnære arealer omfatter bygningslommer belagt med betonfliser, træterrasser med direkte udgang fra bygningen samt 4 stk. udeliggende ”klasselokaler” der etableres som trækonstruktioner på pæle. Ydermere indeholder de bygningsnære arealer boardwalks (i træ og i træ/elefantrist), der forbinder forplads og udeliggende”klasselokaler” med indgangsområder.

(Træterrasser/trækonstruktioner ca. 1 000 m2 og bygningslommer ca. 300 m2).

De særlige lege- og spilleområder fremstår med forskellige legeredskaber. Efter behov findes faldunderlag. (OBS:Mængde medregnet under de ydre grønne arealer)

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Inventar

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
45214210 Primary school construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Skærbæk

II.2.4)Description of the procurement:

I henhold til det udleverede materiale udføres samtlige arbejder, leverancer, montering og levering m.m. til fast pris. Der leveres garderobeskabe/lockers, bordplader, siddetrapper, scener og øvrigt special inventar samt inventar til faglokaler og køkkener.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 204-463916
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Råhus

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bo Michelsen A/S
National registration number: 83231815
Postal address: Ribelandevej 37
Town: Tønder
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6270
Country: Denmark
E-mail: mail@bomichelsen.dk
Telephone: +45 74723770
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 091 010.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Murer

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Murermester Peter S. Nielsen
National registration number: 19084671
Postal address: Mellemgade 12A
Town: Skærbæk
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6780
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 375 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Tømrer

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kraftman A/S
National registration number: 30198158
Postal address: Vestvejen 167
Town: Aabenraa
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6200
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 397 820.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Tag

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Phønix Tag Sønderjylland A/S
National registration number: 27465803
Postal address: Lundsbjerg Industrivej 53
Town: Aabenraa
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6200
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 770 600.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Title:

Gulv

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Garant Haderslev
National registration number: 21500135
Postal address: Chr. X's Vej 6c
Town: Haderslev
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6100
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 745 160.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Title:

Maler

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Malerfirmaet Egon Hofsted & Søn
National registration number: 30340507
Postal address: Håndværkervej 20
Town: Tønder
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6270
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 271 993.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Title:

El

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bravida Danmark A/S
National registration number: 14769005
Postal address: Svendborgvej 226
Town: Odense S
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 5260
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 456 796.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Title:

VVS

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jürgensen VVS ApS
National registration number: 79472816
Postal address: Håndværkervej 9
Town: Tønder
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6270
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 322 900.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Title:

Ventilation

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GK Danmark A/S
National registration number: 14306048
Postal address: Ambolten 6
Town: Varde
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6800
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 851 800.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Title:

CTS

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bravida Danmark A/S
National registration number: 14769005
Postal address: Svendborgvej 226
Town: Odense S
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 5260
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 447 585.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Title:

Anlæg og Gartner

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S
National registration number: 32271138
Postal address: Algade 70, Frifelt
Town: Skærbæk
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6780
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 249 379.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Title:

Inventar

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ST Skoleinventar A/S
National registration number: 21639044
Postal address: Gl. Kongevej 14-20
Town: Tarm
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6880
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 205 172.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Dahlerups Pakhus, Langelinie 17
Town: København Ø
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000

Internet address: www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
Telephone: +45 41715000
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/05/2019