Доставки - 238946-2016

Компактен изглед

13/07/2016    S133

Бeлгия-Брюксел: DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – партида 1 – закупуване на групови многофункционални устройства, принтери, техните опции, разширения и консумативи, свързани с тях услуги

2016/S 133-238946

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 22.6.2016 г., 2016/S 119-211231)

Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, rue Belliard 28, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ. За контакти: DIGIT Contracts Info Centre. Тел. +322 2960762. Електронна поща: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu

Вместо 

II.1.1) Заглавие:

DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – партида 1 – придобиване на групови и персонални многофункционални устройства, принтери, скенери, изобразителни устройства и изходни устройства за специфични цели, опции, разширения и консумативи, свързани услуги.

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

1.8.2016 (23:59), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

3.8.2016 (15:00), местно време.

[...]

Да се чете 

II.1.1) Заглавие:

DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – партида 1 – закупуване на групови многофункционални устройства, принтери, техните опции, разширения и консумативи, свързани с тях услуги.

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

24.8.2016 (23:59), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

26.8.2016 (15:00), местно време.

[...]