Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 238946-2017

24/06/2017    S119

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2017/S 119-238946

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf András, projektvezető
E-mail: rudolf.andras@nif.hu
Telefon: +36 18025723
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira.

Hivatkozási szám: V100.32
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 74 967 785 358.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Püspökladány – Ebes vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon. A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rend-szer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállók létesítése.

Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) – Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66 km.

— A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával.

— Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítése.

— Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.

— Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.

— A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

— Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.

— 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.

— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.

— Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / áteresz, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.

— 3db peronaluljáró építése.

— Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).

— A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építési fázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt: Ebes állomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.

— Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.

— Elektronikus biztosítóberendezés és távközkési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.

— 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.

— Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése, kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Új keresztalj legalább 80 %-os vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Új zúzottkő legalább 80 %-os vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A Felhívás III.1.3. M3)D) szerinti gépek az ágyazati anyag (alsó- és felső ágyazat) és védőréteg anyagának 50 %-át az átépítés során újra hasznosítja a vasúti pálya alsó ágyazatában és védőrétegében / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 224-407916
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sarvary.istvan@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: sarvary.istvan@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69 100 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 74 967 785 358.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület, 24154505-4-43).

— SDD Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2., 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em., 24657998-2-08).

— Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (9023 Győr, Csaba u. 9.).

— RV2020 Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 25302990-2-41); R-Kord Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 11454599-2-07).

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

RV2020 Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 25302990-2-41); R-Kord Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 11454599-2-07).

4. Az egyösszegű ajánlati ár 73 497 785 358 HUF; a szerződés végleges összértéke: 74 967 785 358 HUF, amely tartalmazza a 2 % tartalékkeret összegét is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2017