Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 238946-2017

24/06/2017    S119    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2017/S 119-238946

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf András, projektvezető
E-mail: rudolf.andras@nif.hu
Telefon: +36 18025723
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira.

Hivatkozási szám: V100.32
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 74 967 785 358.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116
45213321
45234115
45231400
45234160
71240000
45317000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Püspökladány – Ebes vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon. A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rend-szer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállók létesítése.

Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) – Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66 km.

— A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával.

— Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítése.

— Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.

— Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarú kitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.

— A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

— Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.

— 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.

— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.

— Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / áteresz, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.

— 3db peronaluljáró építése.

— Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).

— A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építési fázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt: Ebes állomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.

— Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.

— Elektronikus biztosítóberendezés és távközkési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.

— 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.

— Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése, kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Új keresztalj legalább 80 %-os vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Új zúzottkő legalább 80 %-os vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A Felhívás III.1.3. M3)D) szerinti gépek az ágyazati anyag (alsó- és felső ágyazat) és védőréteg anyagának 50 %-át az átépítés során újra hasznosítja a vasúti pálya alsó ágyazatában és védőrétegében / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 224-407916
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sarvary.istvan@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: sarvary.istvan@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69 100 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 74 967 785 358.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület, 24154505-4-43).

— SDD Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2., 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em., 24657998-2-08).

— Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (9023 Győr, Csaba u. 9.).

— RV2020 Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 25302990-2-41); R-Kord Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 11454599-2-07).

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

RV2020 Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 25302990-2-41); R-Kord Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 221., 11454599-2-07).

4. Az egyösszegű ajánlati ár 73 497 785 358 HUF; a szerződés végleges összértéke: 74 967 785 358 HUF, amely tartalmazza a 2 % tartalékkeret összegét is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2017