A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 239114-2017

24/06/2017    S119

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 119-239114

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosító szám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Telefon: +36 13294074
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasassc.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékony vakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 7 270 m².

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 3 030 m².

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: 925 m².

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.

— Alapterület: 905 m².

Centerpálya:

— 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel,

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítő kocsielhelyezésének lehetőségével.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplőtermékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 070-131899

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MARKET Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 240 917 752.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 30.5.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében

A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékony vakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozószociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: kb. 7 270 m².

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 3 030 m².

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel

— Alapterület: 925 m².

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.

— Alapterület: 905 m².

Centerpálya:

— 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel,

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítő kocsielhelyezésének lehetőségével.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplőtermékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 14
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 252 034 476.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MARKET Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: marketiroda@market.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 5. pontja kiegészül egy f) ponttal az alábbiak szerint:

f) a Szerződés 2. sz. módosításához mellékletként csatolt elvégzendő és az eredeti Szerződéshez képest elmaradó munkákat is tartalmazó műszaki tartalom.

A Szerződéshez 6. sz. mellékletként csatolják a jelen 2.sz. Szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki tartalmat.

A Szerződés 6. pontja kiegészül az alábbiak szerint:

6. Megrendelő a Szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól az Ingatlanon, a Létesítményre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció (továbbiakban: Kiviteli Terv) elkészítését, az Épkiv. 1. sz. melléklet szerint, valamint az 5. f) pont szerinti műszaki tartalomhoz szükséges építési engedélymódosítási tervdokumentációt, és a módosított építési engedély beszerzését. A Szerződésben a továbbiakban a Kiviteli Tervre vonatkozó rendelkezéseket a fenti engedélyezési tervdokumentációra is megfelelően alkalmazni kell, ide nem értve a kizárólag kiviteli tervdokumentációra értelmezhető rendelkezéseket, és a Kiviteli Terv 12. pont szerinti teljesítési határidejét.

A Szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. A Tervezés és Kivitelezés vállalkozói díja – a 104. pont szerinti Tartalékkeret nélkül – összesen 5 252 034 476 HUF + ÁFA, azaz összesen ötmilliárd-kettőszázötvenkettőmillió-harmincnégyezer-négyszázhetvenhat forint + áfa, átalányár amelyből:

a. Tervezés díja: 77 111 800 HUF + ÁFA,

b. Kivitelezés díja: 5 174 922 676 HUF + ÁFA.

A Szerződés 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. A Szerződésben foglalt határidőben teljesítettnek minősül a Kiviteli Terv amennyiben az előírt határidőn belül Tervező a teljesítésre alkalmas készültségi fokú tervdokumentációt ellenőrzésre átadta Megrendelő részére, és Megrendelő jóváhagyását beszerezte. Vállalkozó köteles a tervszolgáltatást a Műszaki Ütemezéshez igazítani, oly módon, hogy a Megrendelő részére terv-észrevételezésre nyitva álló határidő, illetve az észrevételekkel érintett esetleges tervmódosítások a Szerződés teljesítésének határidejét nem hosszabbítja meg. Vállalkozó köteles a Kiviteli Tervet a 13. pont szerinti kivitelezési szakaszok teljesítéshez szükséges ütemezésben, de legkésőbb az alábbi ütemezésben elkészíteni:

a) a Megrendelő által a 2. sz. szerződésmódosításban megjelölt építési engedélyköteles műszaki tartalomra tekintettel a kiviteli tervek teljesítési határideje az építési engedély nem jogerős módosításától számított alábbi határidők:

b) a vasbeton szerkezetépítéshez és alapozáshoz tartozó dokumentációk, legkésőbb az a) pont szerinti építési engedélymódosítástól számított 30 nap

c) teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje belsőépítészettel, látvány- és szakipari tervekkel együtt legkésőbb az a) pont szerinti építési engedélymódosítástól számított 80 nap.”

A Szerződés 13. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) I. szakasz 5 %-os (öt százalékos) készültségi fok határideje 30.6.2017. (144. pont szerint kötbérterhes);

A Szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

14. Az alábbi készültségi fokoknak a 13. pontban meghatározott igazolt teljesítése esetén Vállalkozó az itt megjelölt vállalkozói díjra jogosult (továbbiakban: Pénzügyi Ütemezés):

a) I. részszámla: 5 %-os (öt százalékos) készültségi fok: 262 601 724 HUF + ÁFA;

b) II. részszámla: 30 %-os (harminc százalékos) készültségi fok: 1 313 008 619 HUF + ÁFA;

c) III. részszámla: 40 %-os (negyven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 HUF+ ÁFA;

d) IV. részszámla: 50 %-os (ötven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 HUF+ÁFA;

e) V. részszámla: 60 %-os (hatvan százalékos) készültségi fok:525 203 448 HUF+ÁFA;

f) VI. részszámla: 70 %-os (hetven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 HUF + ÁFA;

g) VII. részszámla: 80 %-os (nyolcvan százalékos) készültségi fok: 525 203 448 HUF + ÁFA;

h) VIII. részszámla:90 %-os(kilencven százalékos) készültségi fok: 525 203 448 HUF+ÁFA;

i) végszámla 525 203 448 HUF+ÁFA.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Létesítménnyel érintett teljes Ingatlan beépítési koncepciójának változása várható tekintettel arra, hogy a közbesz.elj. megindítása óta,az Ingatlannal szomszédos 26085/1114,26085/1115,26085/1116 és 26085/1118. hrsz.-ú ingatlanok (Ingatlannal együttesen: Tömb) tehermentesítésének,és így a Vasas Létesítményfejl. Prog.ba való bevonásának előkészítése a MNV Zrt.-nél folyamatban van. Megrendelő annak érdekében,hogy a Tömb későbbi beépítési koncepciója minél rugalmasabban legyen megvalósítható,módosítani kívánja a Létesítmény kivitelezését,amely a Tartalékkeret nélküli Vállalk. Díj nettó 11 116 724 HUF-növekedésével jár,amely nem éri el a szerződéses érték (VállalkozásiDíj) 15 %-os növekedését. A módosítás építési engedély módosítást is igényel,ezért is szükséges a kiviteli tervek,és a szerződés első részhatáridejének módosítása. Felek megvizsgálták a Kbt 141.§ 2-3 bek-ben meghat.feltételeket és megállapították,hogy az ott meghat. körülmények fennállnak,tehát a módosításra alkalmazható a de minimis szabály.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 240 917 752.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 252 034 476.00 HUF