Bauleistung - 239233-2020

25/05/2020    S100

Tschechien-Prag: Bauarbeiten

2020/S 100-239233

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 072-170194)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Středočeský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891095
Postanschrift: Zborovská 11
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 150 20
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ivana Poláková
E-Mail: polakovai@kr-s.cz
Telefon: +420 257280169

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kr-stredocesky.cz/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem je rekonstrukce, která se týká mostu č. 101-054 v obci Mikovice. Nově navržený most převádí komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5. Odvodnění mostu je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu.

Během rekonstrukce bude zdemolována současná klenbová konstrukce. Nová konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rám. Rozpětí konstrukce je 9 850 a 9 923 mm v kolmém a šikmém směru.

Shora uvedený a v technických podmínkách této ZD vymezený předmět veřejné zakázky je dále v této ZD označován též jako „Stavba“ či též „Dílo“.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny na profilu zadavatele v zadávacích podmínkách.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 072-170194

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/05/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/05/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: