Bauleistung - 239235-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Slatina: Installation von elektrischen Leitungen

2020/S 100-239235

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 074-175600)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Slatina
Nationale Identifikationsnummer: 4394811
Postanschrift: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Ort: Slatina
NUTS-Code: RO414 Olt
Postleitzahl: 230080
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Daniela Moanță
E-Mail: achizitii_publice@primariaslatina.ro
Telefon: +40 249439377 / 249407002
Fax: +40 249431708 / 249439336

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariaslatina.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție servicii de proiectare, asistenta tehnică și lucrări pentru investiția de bază pentru implementarea proiectului modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea instalațiilor electrice din municipiul Slatina

Referenznummer der Bekanntmachung: 4394811_2020_PAAPD1116102
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze servicii de proiectare precum și lucrări de executie și asistență tehnică aferente proiectului de „Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea instalațiilor electrice din municipiul Slatina”, cod SMIS 125574. Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional îl reprezintă creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura sistemului de iluminat public din municipiul Slatina, concomitent cu reducerea emisilor de CO2 în regiune și nu în ultimul rând îmbunătățirea calității vieții în municipiul Slatina, prin introducerea unui nou concep al serviciului public de iluminat, un serviciu modern și eficient care să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de vedere al consumului energetic și de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și municipalitate, atât pe termen scurt (imediat, datorită reducerii consumului de energie electrică), cât și pe termen mediu și lung, datorită adoptării unei tehnologii moderne, cu fiabilitate foarte mare și necesar minim de mentenanță. Beneficiile anticipate privind realizarea proiectului de modernizare, extindere și management a serviciilor publice de iluminat pe o mare parte din suprafața municipiului Slatina, vor contribui pe de o parte la creșterea nivelului de calitate a vieții pentru toți membrii comunității locale, precum și la realizarea unor importante obiective ale administrației locale legate de dezvoltarea durabilă a localității, prin asigurarea unor economii importante de energie și utilizarea în cadrul noului sistem a unor componente noi, ecologice, care asigură protejarea mediului în general, cu referire îndeosebi la protejarea calității aerului.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile, iar termenul-limita în care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 10 zile.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-175600

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 28/05/2020
muss es heißen:
Tag: 29/06/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 28/05/2020
muss es heißen:
Tag: 29/06/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 28/09/2020
muss es heißen:
Tag: 29/10/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: