Bauleistung - 239343-2020

25/05/2020    S100

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Autobahnen

2020/S 100-239343

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Marcela Stachová
E-Mail: Marcela.Stachova@rsd.cz
Telefon: +420 954902207

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

Referenznummer der Bekanntmachung: 05PT-000592
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Jihočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín. Jedná se o komunikaci dálničního typu v navrhované kategorii D 27,5/120. Celková délka 8,137 km (staničení 109,260 - 117,397 km).

Trasa dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín vede mimo zastavěná území okolních obcí. Dálnice D3 je v předmětném úseku novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě dnešní silnice I/3. Původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace byla vedena mimo zastavěná území. Pokud pomineme ojedinělé stavby v trase dálnice, které budou ve většině případů v rámci stavby odstraněny, tak nejbližšími objekty jsou budovy společnosti DCD Ideal Dynín, které leží cca 55 m od osy navržené dálnice a dále budovy dvora Švamberk a sousedícího obytného objektu. Nejbližší objekty obce Neplachov se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od osy dálnice, stejně jako dvůr Švamberk, objekty obcí Bošilec, Dynín a Ševětín jsou zcela mimo trasu D3.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program doprava.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 188-340489

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 05PT-000592
Bezeichnung des Auftrags:

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
20/08/2015
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha 8 - Libeň
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Swietelsky stavební, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48035599
Postanschrift: Pražská tř. 495/58
Ort: České Budějovice 3
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 04
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Nationale Identifikationsnummer: 49281429
Postanschrift: K Zahradnictví 13
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 182 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 248 230 420.15 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Jihočeský kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO 701.4/1 Protihluková opatření budov - ZBV č. 146

Předmětem změny je vynětí části stavebního objektu z předmětu plnění. S ohledem na demolici budovy č.p. 186, k.ú. Ševětín není třeba na této budově realizovat protihlukové opatření. Dále bylo zjištěno, že technický stav nemovitosti č.p. 80 v k.ú. Neplachov neodpovídá stavu předpokládanému v PDPS, kdy došlo k poškození nosných okenních překladů. Aby mohlo být realizováno protihlukové opatření, bylo nezbytně nutné provést úpravu doplněním nosných okenních překladů.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 17 788.31 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha 8 - Libeň
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Swietelsky stavební, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48035599
Postanschrift: Pražská tř. 495/58
Ort: České Budějovice 3
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 04
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Nationale Identifikationsnummer: 49281429
Postanschrift: K Zahradnictví 13
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 182 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO 701.4/1 Protihluková opatření budov - ZBV č. 146

Předmětem změny je vynětí části stavebního objektu z předmětu plnění. S ohledem na demolici budovy č.p. 186, k.ú. Ševětín není třeba na této budově realizovat protihlukové opatření. Dále bylo zjištěno, že technický stav nemovitosti č.p. 80 v k.ú. Neplachov neodpovídá stavu předpokládanému v PDPS, kdy došlo k poškození nosných okenních překladů. Aby mohlo být realizováno protihlukové opatření, bylo nezbytně nutné provést úpravu doplněním nosných okenních překladů.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

SO 701.4/1 Protihluková opatření budov - ZBV č. 146

Předmětem změny je vynětí části stavebního objektu z předmětu plnění. S ohledem na demolici budovy č.p. 186, k.ú. Ševětín není třeba na této budově realizovat protihlukové opatření. Dále bylo zjištěno, že technický stav nemovitosti č.p. 80 v k.ú. Neplachov neodpovídá stavu předpokládanému v PDPS, kdy došlo k poškození nosných okenních překladů. Aby mohlo být realizováno protihlukové opatření, bylo nezbytně nutné provést úpravu doplněním nosných okenních překladů.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 359 813 444.38 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 359 831 232.69 CZK