Dostawy - 239400-2017

TITytułPolska-Poznań: Wyroby do angiografii
NDNumer publikacji ogłoszenia239400-2017
PDData publikacji24/06/2017
OJNumer wydania Dz.U. S119
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany22/06/2017
DTTermin składania ofert03/08/2017
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33111710 - Wyroby do angiografii
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL415
IAAdres internetowy (URL)www.szpital-strusia.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE