Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 239556-2020

Submission deadline has been amended by:  450272-2020
TITytułPolska-Warszawa: Urządzenia wieży kontrolnych
NDNumer publikacji ogłoszenia239556-2020
PDData publikacji25/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S100
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyPolska Agencja Żeglugi Powietrznej
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcyN - Agencja/Biuro krajowe lub federalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany20/05/2020
DTTermin składania ofert26/10/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)32230000 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
45232330 - Wznoszenie masztów antenowych
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45262210 - Fundamentowanie
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45262300 - Betonowanie
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
32344250 - Instalacje radiowe
32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
34962220 - Systemy kontroli ruchu lotniczego
45213330 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
34962210 - Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962100 - Urządzenia wieży kontrolnych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL81
PL823
IAAdres internetowy (URL)www.pansa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE