Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tarned - 239588-2020

25/05/2020    S100

Taani-Gislev: Pabermähkmed

2020/S 100-239588

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Fællesindkøb Fyn
Riiklik registreerimisnumber: 29188645
Postiaadress: Faaborgvej 19
Linn: Gislev
NUTS kood: DK031 Fyn
Sihtnumber: 5854
Riik: Taani
Kontaktisik: Thea Twisttmann Ebsen
E-post: tebse@fmk.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
Hankijaprofiili aadress: http://www.indkobfyn.dk/
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Faaborg-Midtfyn Kommune
Linn: Ringe
NUTS kood: DK031 Fyn
Riik: Taani
E-post: fmk@fmk.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.fmk.dk
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Kerteminde Kommune
Linn: Kerteminde
NUTS kood: DK031 Fyn
Riik: Taani
E-post: kommune@kerteminde.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.kerteminde.dk
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Langeland Kommune
Linn: Rudkøbing
NUTS kood: DK031 Fyn
Riik: Taani
E-post: post@langelandkommune.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.langelandkommune.dk
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Nordfyns Kommune
Linn: Bogense
NUTS kood: DK031 Fyn
Riik: Taani
E-post: post@nordfynskommune.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.nordfynskommune.dk
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Nyborg Kommune
Linn: Nyborg
NUTS kood: DK031 Fyn
Riik: Taani
E-post: kommune@nyborg.dk
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.nyborg.dk
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutuse hallatav asutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

EU-Udbud 2020: Levering af voksenbleer

II.1.2)CPV põhikood
33751000 Pabermähkmed
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Udbuddet omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag. Det retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 26 400 000.00 DKK
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Delaftale 1: Levering af voksenbleer til Langeland og Nyborg Kommuner

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
33751000 Pabermähkmed
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK031 Fyn
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Delaftalen omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag til Langeland og Nyborg Kommuner. Aftalen retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje. Den årlige omsætning på rammeaftalen estimeres til at udgøre 1,8 mio. DKK. Delaftale 1 tildeles på baggrund af tildelings­kriteriet 'Pris' iht. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3. Delaftalen udgøres af sammenlagt 1.147 bevillin­ger.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 7 200 000.00 DKK
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 11/11/2020
Lõpp: 10/11/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Bemærk at der i forhold til denne delaftale skal leveres vareprøver til brug for vurdering af konditionsmæssighed.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Delaftale 2: Levering af voksenbleer til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommuner

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
33751000 Pabermähkmed
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK031 Fyn
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Delaftalen omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommuner. Aftalen retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje. Den årlige omsætning på rammeaftalen estimeres til at udgøre 4,8 mio. DKK. Delaftale 2 tildeles på baggrund af tildelings­kriteriet 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet' iht. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3. Delaftalen udgøres af sammenlagt 2 755 bevillin­ger.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Kvalitet, effektivitet, komfort og pasform / Osakaal: 30 %
Kulukriteerium - Nimi: Totaløkonomi / Osakaal: 70 %
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 19 200 000.00 DKK
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 11/11/2020
Lõpp: 10/11/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Bemærk at der i forhold til denne delaftale skal leveres vareprøver til brug for vurdering af konditionsmæssighed, evaluering af det kvalitativt underkriterie og afprøvning i forhold til beregning af underkriteriet vedrørende totaløkonomi.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Võimalikud miinimumnõuded:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 og maksimalt 3 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af voksenbleer samt konsulentydelser. Kontaktperson (navn, tlf.nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale.

Võimalikud miinimumnõuded:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 og maksimalt 3 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af voksenbleer samt konsulentydelser. Kontaktperson (navn, tlf.nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 29/06/2020
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Taani keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 5 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 29/06/2020
Kohalik aeg: 12:00
Pakkumuste avamise koht:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Nævnenes Hus
Postiaadress: Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Faks: +45 33307799
Internetiaadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Faks: +45 41715100
Internetiaadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
20/05/2020