Tarned - 239588-2020

25/05/2020    S100

Danmark-Gislev: Engangsbleer

2020/S 100-239588

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Thea Twisttmann Ebsen
E-mail: tebse@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130146252.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-Udbud 2020: Levering af voksenbleer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33751000 Engangsbleer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag. Det retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Levering af voksenbleer til Langeland og Nyborg Kommuner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33751000 Engangsbleer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag til Langeland og Nyborg Kommuner. Aftalen retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje. Den årlige omsætning på rammeaftalen estimeres til at udgøre 1,8 mio. DKK. Delaftale 1 tildeles på baggrund af tildelings­kriteriet 'Pris' iht. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3. Delaftalen udgøres af sammenlagt 1.147 bevillin­ger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/11/2020
Slut: 10/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk at der i forhold til denne delaftale skal leveres vareprøver til brug for vurdering af konditionsmæssighed.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Levering af voksenbleer til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommuner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33751000 Engangsbleer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler levering af voksenbleer, fikseringsmateriale samt underlag til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommuner. Aftalen retter sig mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser og kommunens hjemmepleje. Den årlige omsætning på rammeaftalen estimeres til at udgøre 4,8 mio. DKK. Delaftale 2 tildeles på baggrund af tildelings­kriteriet 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet' iht. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3. Delaftalen udgøres af sammenlagt 2 755 bevillin­ger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, effektivitet, komfort og pasform / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Totaløkonomi / Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/11/2020
Slut: 10/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk at der i forhold til denne delaftale skal leveres vareprøver til brug for vurdering af konditionsmæssighed, evaluering af det kvalitativt underkriterie og afprøvning i forhold til beregning af underkriteriet vedrørende totaløkonomi.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 og maksimalt 3 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af voksenbleer samt konsulentydelser. Kontaktperson (navn, tlf.nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 og maksimalt 3 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af voksenbleer samt konsulentydelser. Kontaktperson (navn, tlf.nr., e-mail) for hver enkelt reference skal angives. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte delaftale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene åbnes via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020