Lieferungen - 239630-2020

25/05/2020    S100

Belgien-Brüssel: Warenverkaufsautomaten

2020/S 100-239630

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Nationale Identifikationsnummer: 0887010362
Postanschrift: Keizerslaan 11
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): mevrouw Fatgol Sarafihaghighi
E-Mail: Fatgol.sarafihaghighi@vdab.be
Telefon: +32 25061384

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vdab.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/27/BQ/2019
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: extern verzelfstandigd agentschap
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plaatsing van vendingmachines in full service

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/027/INK/FAC/FS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42933300 Warenverkaufsautomaten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE2 VLAAMS GEWEST
Hauptort der Ausführung:

Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit: het leveren, plaatsen, verhuren en technisch onderhouden van warme dranken-, koude drank-, snack- en combi-automaten inclusief opvullen met verbruiksgoederen en reinigen (full service).

Er worden geen automaten aangekocht door VDAB.

De leverancier staat in voor de volledige dienstverlening (full service), zoals verderop beschreven in de technische bepalingen van dit bestek (Deel III).

De VDAB zal geen minimum-afnames garanderen van automaten, noch van grondstoffen. De inschrijver kan dit ook niet eisen.

De VDAB voorziet in de opstartfase de installatie van:

— 140 warme drankautomaten (vermoedelijke hoeveelheid),

— 55 frisdrankautomaten (vermoedelijke hoeveelheid),

— zestig snoepautomaten waarvan 25 combitoestellen (fris/snack) (vermoedelijke hoeveelheid),

— tweetal betalende koffie-automaten met verse bonen (uitbreiding naar tiental toestellen) (vermoedelijke hoeveelheid).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit en service / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Milieuvriendelijkheid/duurzaamheid/gezonde en duurzame voeding / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De looptijd is vier jaar met mogelijkheid tot een verlenging(stilzwijgend) met één jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

*Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening van Belgische inschrijvers zal door de VDAB op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elektronische weg gecontroleerd worden. Enkel buitenlandse inschrijver moeten hun jaarrekening toevoegen;

2. verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren en een omzetverklaring betreffende de omzet gerelateerd aan het voorwerp van de opdracht.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver moet over een positief eigen vermogen beschikken. Dit moet blijken uit de jaarrekening van de laatste drie boekjaren;

2. Om in aanmerking te komen voor de selectie moet de totale omzet van de onderneming in minstens één van de laatste drie boekjaren minstens 4 000 000 EUR zijn voor vendingmachines snacks, warme- en koude dranken.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst met referenties van minimum drie representatieve klanten (projecten) van de voorbije drie jaar, met korte beschrijving van het project, totaalbedrag van het project, vermelding van naam, telefoon en emailadres van de contactpersoon;

2. het bewijs dat de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen inzake kwaliteitsbewaking zoals ISO 9001,

3. het bewijs dat de inschrijver voldoet aan bepaalde milieunormen inzake milieubewaking zoals EMAS, ISO 14001,

4. opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven,

5. verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen,

6. het bewijs dat de inschrijver voldoet aan de wetgeving rond voedselveiligheid en hygiëne. Dit betekent dat de leverancier zelf moet kunnen aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld opdat hun product geen risico vormt voor de gezondheid.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Een door de inschrijver gedagtekende en ondertekende lijst met minstens drie referenties (recent: max. drie jaar oud), met vermelding van de benaming en attesten van goede uitvoering, het adres, telefoonnummer en contactpersoon va openbare besturen of privaatrechterlijke instanties waarvoor gelijkaardige opdrachten hebben uitgevoerd;

2. Dit kan getoond worden door een certificaat van ISO 9001; ofwel een gelijkwaardig kwaliteitszorgsysteem, met opgave van de beleidsverklaring, het actieplan, de kwaliteitscoördinator, het kwaliteitsverslag(en), trainingsprogramma’s, werkinstructies, kwaliteitsmetingen en -verbeteringen;

3. Dit kan aangetoond worden door een certificaat van ISO 140001 of van een milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS ofwel een gelijkwaardig milieuzorgsysteem met opgave van de beleidsverklaring, het actieplan, de milieucoördinator, het milieuverslag, het trainingsprogramma, de werkinstructies, e.d.;

4.

a) lijst met opgave van de onderdelen in onderaanneming, opgave van de naam en ondernemingsnummer van de onderaannemer;

b) verklaring op eer van de inschrijver dat zijn gekozen onderaannemers volledig voldoen aan alle technische bekwaamheidsvoorwaarden, zoals VDAB in dit bestek vraagt;

5. Lijst van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting met opgave van: staat van de uitrusting; een certificaat (indien vereist); kwalitatieve opvolging, zoals preventief onderhoud of onderhoudscontract, of ander gelijksoortige kwalitatieve opvolging;

6. Afhankelijk van de handelingen m.b.t. voedingswaren en de doelgroep gelden verschillende manieren om tegemoet te komen aan de eisen rond voedingsmiddelenhygiëne: het toepassen van Goede Hygiëne Praktijken (GHP) versoepeld HACCP (Business-to-Consumer en onder bepaalde voorwaarden ook Business-to-Business) via de Autocontrolegids ‘Grootkeukens en verzorgingsinstellingen’ volledig HACCP via een eigen risicoanalyse.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020