Lieferungen - 239690-2020

Submission deadline has been amended by:  326494-2020
25/05/2020    S100

Rumänien-Satu Mare: Überwachungssysteme

2020/S 100-239690

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Satu Mare
Nationale Identifikationsnummer: 4038806
Postanschrift: Str. 25 Octombrie nr. 1
Ort: Satu Mare
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Postleitzahl: 440026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andrea Szilagyi
E-Mail: achizitii@primariasm.ro
Telefon: +40 261807517
Fax: +40 261807510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.satu-mare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096067
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare – crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video

Referenznummer der Bekanntmachung: 4038806/2020/F01/POR/SMIS127599
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35125000 Überwachungssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În data de 25.10.2019, autoritatea contractantă a semnat cu MLPDA contractul de finanțare nr. 4836, cod SMIS 124108, cu denumirea „Dezvoltarea infrastructurii de transport public in municipiul Satu Mare” care urmărește realizarea a trei obiective și anume „Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”, „Amenajare terminal transjudețean – translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – strada Fabricii”, respectiv „Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video”. Obiectivele realizării investiției:

— să se realizeze un sistem integrat și eficient pentru managementul transportului în comun și managementul vânzărilor de bilete/abonamente;

— creșterea eficienței și transparenței prin informare al transportului în comun;

— creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, creșterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport în comun;

— creșterea accesibilității cumpărării biletelor și prin procese de control asigurarea ca toți pasagerii să cumpere bilete/abonamente prin mijloacele existente;

— prin implementarea sistemului de camere va crește nivelul de siguranță și va crește sentimentul de siguranță în folosirea transportului public.

Conf. prev. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 de zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 230 424.30 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48771000 Softwarepaket mit allgemeinen Dienstprogrammen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Hauptort der Ausführung:

Loc. Satu Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivele realizării investiției:

• Să se realizeze un sistem integrat și eficient pentru managementul transportului în comun și managementul vânzărilor de bilete/abonamente.

• Creșterea eficienței și transparenței prin informare al transportului în comun.

• Creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, creșterea gradului de utilizare a

Mijloacelor de transport în comun.

• Creșterea accesibilității cumpărării biletelor și prin procese de control asigurarea ca toți pasagerii să cumpere bilete/abonamente prin mijloacele existente.

• Prin implementarea sistemului de camere va crește nivelul de siguranță și va crește sentimentul de siguranță în folosirea transportului public.

Valoarea totală estimată fără TVA a produselor, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este de 6.230.424,30 RON fără TVA, care cuprinde valoarea aferentă produselor/echipamentelor furnizate, montajului și punerii în funcțiune a lor; a serviciilor de proiectare; a execuției lucrărilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Calificarea profesional: Expertul proiectant de sisteme informatice să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată cu masterat, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat, după caz, în domeniul informatică sau matematică. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută ca expert proiectant de sisteme informatice în cadrul unor contracte de implementare a sistemelor integrate de management al transportului public, în care expertul a participat și a realizat activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract. / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Calificarea profesională: Inginerul să aibă studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată cu masterat, absolvite cu diplomă de licență sau de masterat, după caz,în domeniul transporturilor. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în calitate de inginer în cadrul unor contracte de implementare a sistemelor integrate de management al transportului public, în care a realizat activități similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract. / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Calificarea profesională: Managerul de proiect să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență. Cerința impusă privind experiența profesională: Experiența deținută în poziția de manager de proiect și/sau director de proiect și/sau coordonator de proiect și/sau adjunct director proiect și/sau adjunct manager proiect și/sau adjunct, cu rol de coordonator proiect în cadrul unor contracte de implementare a sistemelor integrate de management al transportului public, în care managerul de contract/proiect a participat și a realizat activități similare cu cele ce urmează a le implementa in cadrul viitorului contract. / Gewichtung: 9
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operational Regional 2014-2020, Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrstructurii suport- SMIS 127599. Contractul de finanțare nr. 4836/25.10.2019.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător. Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură,

— Neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, exceptând situaţia prevăzută la alin. (2),

— Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura, după aplicarea prevederilor alin. (7¹),

— Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: Kereskényi Gábor; Viceprimari: Albu Adrian; Stan Gheorghe. Administrator Public- Masculic Csaba, Secretar- Racolta Mihaela; Dir.Executiv – Ursu Lucica; Sef serviciu cu atributii delegate - Serviciul Juridic – Mustea Bianca Laura; Consilier juridic – Compartiment Contracte Administrative, Arhivă - Monika Mihali; Consilier –Serviciul Financiar, Contabilitate – Rus Liana Loredana; Şef serviciu - Serviciul Achizitii Publice –Szilagyi Andrea; Şef serviciu – Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere - Szucs Zsigmond, Şef Birou – Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări- Criste Florin Călin, Șef serviciu – Serviciul Scriere Implementare și Monitorizare Proiecte – Sveda Andrea. Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva): Şef serviciu – Serviciul Investiţii, gospodărire şi întreţinere - Szucs Zsigmond, Consilier – Serviciul Investitii gospodărire şi întreţinere - Neacşu Adrian Gabriel, Consilier – Serviciul Investitii gospodărire şi întretinere - Pop Lucian, Consilier – Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere - Munich Puiu Sorin, Consilier - Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere - Suhani Mihai Dorin, Consilier – Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere - Bereş Dorin Mihai, Referent de specialitate - Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere – Nemeti Alexandru Stefan, Consilier Serviciul Achiziţii Publice – Caras-Ţîrtiu Antonela Ioana, Consilier achiziţii publice - Serviciul Achizitii Publice - Mare Daniela Claudia, Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Gati Ionela, Şef serviciu - Serviciul Achiziţii Publice – Szilagyi Andrea, Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Şut Ioana Cezara, Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice - Mureşan Timea, Consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii Publice – Ţurcanu Alexandru, Consilier – Birou Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări – Kiss Ferenc, Consilier – Birou Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări– Erdei Magda Ildiko, Consilier – Birou Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări – Comiati Ovidiu Mircea, Şef Birou – Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări - Criste Florin Călin, Șef serviciu – Serviciul Scriere Implementare și Monitorizare Proiecte – Sveda Andrea, Consilier - Serviciul Scriere Implementare și Monitorizare Proiecte – Cozma Luminita.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovadă preliminară.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător nu se încadrează în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ terţul susţinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria raspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autoriăţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. DUAE se va completa, după caz, şi de către terţul susţinător şi de subcontractanţi, conf. art 170 alin (3) din Legea. 98/2016.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă, pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte: a) certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; d) alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită daca asociaţii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizează. Tertul nu poate susţine un operator economic ofertant cu codul său CAEN, din considerentul că un cod CAEN ii aparţine în nume propriu.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. Operatorii economici au obligaţia de a completa DUAE în sistem, până la data limită de depunere a ofertelor.

Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”

Dacă ofertantul clasat pe primul loc este ofertant din străinătate şi în cazul în care ofertantul străin nu poate să depuna ONRC-ul, cerinţa poate fi îndeplinită şi prin depunerea unor documente echivalente emise în ţara în care ofertantul este rezident. Documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.

Înainte de atribuirea contractului, pentru ofertanţii români documentele justificative care urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt certificatele constatatoare emise de ONRC, iar în cazul ofertanţilor străini se vor solicita documente echivalente emise în ţara de rezidentă.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada furnizării, montării, testării și punerii în funcțiune a unor sisteme de management al traficului, în ultimii 3 ani împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Ofertantul va demonstra că a furnizat, montat, testat și a pus în funcțiune sisteme de management al traficului, care să fie similare de tipul/natura şi complexitatea, cât şi din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin contract similar se va înțelege: contract care să cuprindă sisteme de management al traficului pentru minim 100 de autobuze, care să cuprindă minim următoarele componente: sistem de planificare, sistem de informare și modul e-ticketing.

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile şi procentul din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți, la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Potrivit prevederilor art. 182 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va furniza efectiv produsele în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. În acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a îndeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emisă de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.”În DUAE se va menționa în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: la descriere, se va menționa: denumirea contractului, data și numărul contractului, se vor descrie componentele contractului (de exemplu dacă contractul include: sisteme de management al traficului pentru minim 100 de autobuze, dacă cuprinde următoarele componente: sistem de planificare, sistem de informare și modul e-ticketing), totodată la valoare: valoarea contractului, în lei fără TVA, data începerii contractului, data finalizării și beneficiarul contractului.Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată.Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminară.Ofertanții odată cu completarea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor prezenta angajamentul terțului susținător, împreuna cu documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/ certificate de predare-primire/recomandări/procese verbale de recepție/certificări de bună execuție/certificate constatatoare, și altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor din partea ofertantului DUAE completat care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, asa cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Potrivit Notificării privind utilizarea DUAE, din 08/04/2019 emis de ANAP: “Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta”.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta, pentru demonstrarea îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte pentru subcontractantul nominalizat documentele: a) certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; d) alte documente edificatoare, după caz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia, etc

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP atat pe perioada evaluarii ofertelor cat si inainte de data limita de deschidere a ofertelor, astfel toate solicitarile de clarificari se vor transmite prin SICAP, iar raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partile vor specifica CUI si ONRC.

Nota 10: Potrivit Hot 395/2016 toate documentel... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020