Supplies - 239697-2020

25/05/2020    S100    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Rokiškis: District heating

2020/S 100-239697

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188772248
Postal address: Respublikos g. 94
Town: Rokiškis
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-42136
Country: Lithuania
Contact person: Ernesta Jančienė
E-mail: e.janciene@post.rokiskis.lt
Telephone: +370 45871429

Internet address(es):

Main address: http://www.rokiskis.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6685

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515334
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=515334&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio ir Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
09323000 District heating
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio ir Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio pastatui

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Sodo g., Kavoliškio k., Rokiškio r.

II.2.4)Description of the procurement:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos (toliau – prekės). Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokiškio rajono Obelių muziejaus pastatui

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vytauto g. 18, Obelių m., Rokiškio r.

II.2.4)Description of the procurement:

Rokiškio rajono Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos (toliau – prekės). Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjo pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 4 priede.

Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminaraus laimėtojo.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 d. (po ataskaitinio laikotarpio) pateikia pirkėjui sąskaitą apmokėjimui.

Pirkėjas atsiskaito tiekėjui kas mėnesį per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Jei tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia prekių nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos.

Jei pirkėjas dėl savo kaltės nustatytu terminu neapmoka už prekes, tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2020
Local time: 09:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2020
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Town: Panevėžys
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2020