Supplies - 239745-2020

25/05/2020    S100    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Ophthalmologicals

2020/S 100-239745

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
National registration number: 191351679
Postal address: Europos a. 1
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03505
Country: Lithuania
Contact person: Ramutė Baklanova
E-mail: ramute.baklanova@vlk.lt
Telephone: +370 52364138

Internet address(es):

Main address: http://www.vlk.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/722

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515587
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=515587&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai (Ranibizumab ir (arba) Aflibercept)

II.1.2)Main CPV code
33662100 Ophthalmologicals
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir (arba) Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti. Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Atviro konkurso sąlygos dėl antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir (arba) Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti pirkimo pirkimo specifikacija“. Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33662100 Ophthalmologicals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir (arba) Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti. Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Atviro konkurso sąlygos dėl antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir (arba) Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti pirkimo pirkimo specifikacija“. Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Esant poreikiui ir pirkėjo galimybėms, sutartis gali būti pratęsiama sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 12 mėnesių laikotarpio, perkant ne daugiau 50 proc. sutartyje nurodyto prekių kiekio (bendra sutarties trukmė su galimais pratęsimais iki 24 mėnesių), šalims pasirašius papildomus susitarimus, kurie tampa sutarties sudėtine neatskiriama dalimi.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir taip pat pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas:

— privalo pateikti užpildytą EBVPD – aktualią deklaraciją,

— turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos, nustatytus pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo laidavimą (pirkėjui priimtinu formatu) tokiomis sąlygomis:

1) garantas: bankas arba draudimo bendrovė;

2) garantijos (laidavimo) suma: 2 proc. nuo minimalios sutarties vertės be PVM sumai;

3) garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau kaip iki 12 mėnesių nuo garantijos (laidavimo) išdavimo.

Tuo atveju, jei sutartis yra pratęsiama, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto) galiojimo terminas.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2020
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2020