Tavarat - 239798-2019

23/05/2019    S99    - - Tavarat - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Helsinki: Kemialliset reagenssit

2019/S 099-239798

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
1567535-0
PL 750, HUS
Helsinki
00029
Suomi
Sähköpostiosoite: maarit.pohjola-laitinen@hus.fi
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.hus.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosidiagnostiikkaan

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33696300
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Välttämättömien diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosibakteerien nukleiinihapon ja rifampisiiniresistenssin osoittamiseksi.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 235 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33696300
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

HYKS tulosyksiköllä HUSLABilla on käytössään mykobakteriologian laboratoriossa Xpert-laitteet. HUSLAB toimialajohtaja on tehnyt 19.5.2019 § 63 suorahankintapäätöksen, jolla hankitaan nykyisiin laitteisiin laitesidonnaiset reagenssit sopimuskaudelle 1.5.2019-31.12.2020. Nykyinen menetelmä on laajasti tutkittu ja sen on todettu olevan herkimpiä tarjolla olevia menetelmiä. Menetelmä on ainoa olemassa oleville laitteille soveltuva.

Sen perusteella mainitun analytiikan olemassa oleville laitteille voi toimittaa vain laitteiden toimittaja Immuno Diagnostic Oy ja sen vuoksi hankinta toteutetaan suorahankintana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Selitys:

HYKS tulosyksiköllä HUSLABilla on käytössään Immuno Diagnostic Oy:in toimittama Xpert-laitteisto. Laitteistossa voi käyttää vain saman valmistajan analyysikittejä, tässä tapauksessa Cepheid Xpert MTB/RIF kittejä tuberkuloosibakteerin nukleiinihapon ja rifampisiiniresistenssin osoittamiseksi. Analytiikka on välttämätöntä yliopistosairaalassa.

Hankintalain (1397/2016) 40.2 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Koska vain yksi (1) toimittaja, Immuno Diagnostic Oy, voi toimittaa kitit analytiikkaan, hankinta on toteutettu suorahankintana. Suorahankintakauden aikana, kun laitteet tulevat käyttöikänsä päähän, valmistellaan laite- ja menetelmäkokonaisuuden kilpailuttaminen.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Diagnostisten kittien hankinta tuberkuloosidiagnostiikkaan

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
13/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Immuno Diagnostic Oy
0499964-0
Hämeenlinna
Suomi
NUTS-koodi: FI1C
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen alustava arvioitu kokonaisarvo: 235 000.00 EUR
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 235 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/05/2019