En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Varor - 239835-2022

06/05/2022    S89

Sverige-Huddinge: Trädgårdsväxter

2022/S 089-239835

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HUDDINGE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0068
Postadress: Kommunalvägen 28
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 141 61
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Svensson
E-post: jenny.svensson@huddinge.se
Telefon: +46 70984767
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.huddinge.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/huddinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71209
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/huddinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71209
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Blommor för inomhusbruk inklusive leverans

Referensnummer: UPP-2022/030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03121000 Trädgårdsväxter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren avser upphandla Ramavtal för Blommor för inomhusbruk inklusive leverans. Idag köps blommor på rekvisition vilket bidrar till ökad administration.

Med blommor menas bland annat snittblommor i buketter, blommande växter, krukväxter samt begravningsbinderier såsom krans och bukett.

 

Information inför inlämnande av anbud:

1. Läs först igenom anbudsföreskrifterna som beskriver upphandlingsprocessen.

2. Läs därefter igenom samtliga dokument innan ni svarar och lämnar in anbudet.

Frågor

Tveka inte att ställa frågor eller ge synpunkter om något är oklart eller otydligt i underlaget så att missförstånd kan undvikas. Endast skriftliga svar är bindande.

Frågor ska ställas skriftligen via e-Avrop

 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03121000 Trädgårdsväxter
03121100 Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar
03121200 Snittblommor
03121210 Blomsteruppsättningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden, inklusive eventuella förlängningsoptioner, uppskattas till cirka 1 600 000 SEK. Maximalt belopp som ramavtalet får omfatta under avtalstiden är 3 200 000 SEK, exklusive moms.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 20/06/2022
Slut: 19/06/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-06-19

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/05/2022