Supplies - 239927-2022

Submission deadline has been amended by:  330324-2022
06/05/2022    S89

Romania-Oltenița: Medical equipments

2022/S 089-239927

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA
National registration number: 4294138
Postal address: Strada: ARGESULUI , nr. 134
Town: Oltenita
NUTS code: RO312 Călăraşi
Postal code: 915400
Country: Romania
Contact person: NICOLAE PAVEL
E-mail: spoltenita@yahoo.com
Telephone: +40 242515931
Fax: +40 242510673
Internet address(es):
Main address: https://spitaloltenita.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142605
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA-5 LOTURI, in cadrul proiectului: “Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

Reference number: 0
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente si aparatura medicale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 3 loturi, astfel:

 LOT 1 – Monitoare functii vitale

 LOT 2 – Aparate ventilatie artificiala

 LOT 3 – Echipamente pentru ATI

 LOT 4 - Mobilier medical

 LOT 5 – Echipamente pentru sterilizare

Echipamentele care fac obiectul celor 5 loturi, se regasesc in Caietul de sarcini si Fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de 180 zile si cuprinde:

Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde:

- Termen de la semnarea contractului pana la comanda de livrare a produselor - maxim 5 zile;

- Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea autoritatii contractante – maxim 60 zile;

- Receptia cantitativa produselor si intocmirea procesului - verbal cantitativ – maxim 10 zile;

- Receptia calitativa a produselor ce insumeaza montajul, testarea si punerea in functiune precum si instruirea personalului care va deservi echipamentele . La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal calitativ de montaj, testare, punere in functiune precum si proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele - maxim 10 zile;

- Perioada cu decontarea si efectuarea platilor

Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 3,699,720.00 lei fara TVA defalcata astfel:

Numar si denumire lot Valoare estimnata, lei fara TVA

LOT 1 – Monitoare functii vitale 986,125.00

LOT 2 – Aparate ventilatie artificiala 1,286,250.00

LOT 3 – Echipamente pentru ATI 433,005.00

LOT 4 – Mobilier medical 455,340.00

LOT 5 – Echipamente de sterilizare 539,000.00

TOTAL ECHIPAMENTE 3,699,720.00

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire:

a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile

b) Numărul de zile pana la care Autoritatea Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet prin raspuns consolidat inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 699 720.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

MONITOARE FUNCTII VITALE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 1, atasate caietului de sarcini, astfel:

- Monitoare functii vitale

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 986 125.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilier medical

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 4, atasate caietului de sarcini, astfel:

- PATURI ELECTRICE

- PATURI ATI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 455 340.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat ventilatie artificiala

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 2, atasate caietului de sarcini, astfel:

- APARAT VENTILAŢIE ARTIFICIALA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 286 250.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente pentru ATI

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 3, atasate caietului de sarcini, astfel:

- TRUSA INTUBATIE DIFICILA

- ASPIRATOR SECREŢII

- ELEVATOR

- ÎNCĂLZITOR INSTANT SÂNGE

- APARAT PORTABIL EKG

- CONCENTRATOR DE OXIGEN

- TRUSA DE URGENTA CU DEFIBRILATOR

- INJECTOMAT

- COMPRESOR AER COMPRIMAT

- INFUZOMAT

- REZERVOR OXIGEN

- SPIROMETRU

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 433 005.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de sterilizare

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 5, atasate caietului de sarcini, astfel:

- STATIE STERILIZARE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 539 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod proiect 139140

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

 Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor.

Operatorii economici (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE, se vor prezenta in SEAP declaratiilie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 si dupa caz, acordurile de asociere, acordurile de subcontractare, acordurile privind sustinerea tehnica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul.

- Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Dr. Cocosila Claudiu Constantin-manager

Dr. Morlova Iulia Roxana - Director medical interimar

Dr. Patrau Ioana- director adjunct medical

Ec. Postelnicu Oana Elena-director financiar contabil

Jr. Cringasu Ion - director administrativ

Dr. Stancu Claudi Florentin, medic coordonator CPU

Oprea ioana - responsabil financiar proiect

Marinescu Culea Lucian - responsabil achizitii

Ing. Pavel Speranta -Natalia, responsabil comunicare proiect

Expert Achizitii Publice cooptat - Ioana Chitac

Specialist Echipamente medicale cooptat – Andreea Ioana Marian

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

- Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) – conform Formular nr. 1 din sectiunea de formulare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 Cerinte specifice:

Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echipamentele care se incadreaza in prevederile HG 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel:

a) avizul de functionare emis d... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusiFara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 179, punctul k) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:- partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2022