Lieferungen - 240060-2020

25/05/2020    S100

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Verflüssigtes Propangas

2020/S 100-240060

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Sidor-Bieńkowska
E-Mail: mariola.sidor-bienkowska@amwsinevia.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.amwsinevia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podmiot prawa publicznego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SVA/U/4620/4/2020: Dostawa gazu płynnego propan wraz z wykonaniem i dzierżawą instalacji zbiornikowej na gotowej płycie fundamentowej do miejscowości: Komorowo, Kazuń Nowy, Kolonia Janów, Sidorki, Modlin

Referenznummer der Bekanntmachung: SVA/U/4620/4/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09122110 Verflüssigtes Propangas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan wraz z wykonaniem i dzierżawą instalacji zbiornikowej na gotowej płycie fundamentowej:

a) do m. Komorowo, ul. Bociańskiego, w maks. ilości 170 000 l,

b) do bud. 86 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, w maks. ilości 135 000 l,

c) do bud. 64 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, w maks. ilości 15 000 l,

d) do m. Kolonia Janów, w maks. ilości 5 000 l,

e) do m. Sidorki – Biała Podlaska w maks. ilości 14 000 l,

f) do m. Modlin, ul. Obwodowa 354, Nowy Dwór Mazowiecki w maks. ilości 150 000 l,

wraz z prefabrykowaną płytą fundamentową.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 570 160.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44612000 Flüssiggasbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Komorowo, ul. Bociańskiego, bud. 86 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, bud. 64 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, Kolonia Janów, Sidorki – Biała Podlaska, Modlin, ul. Obwodowa 354, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan wraz z wykonaniem i dzierżawą instalacji zbiornikowej na gotowej płycie fundamentowej:

a) do m. Komorowo, ul. Bociańskiego, w maks. ilości 170 000 l,

b) do bud. 86 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, w maks. ilości 135 000 l,

c) do bud. 64 w m. Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, w maks. ilości 15 000 l,

d) do m. Kolonia Janów, w maks. ilości 5 000 l,

e) do m. Sidorki – Biała Podlaska w maks. ilości 14 000 l,

f) do m. Modlin, ul. Obwodowa 354, Nowy Dwór Mazowiecki w maks. ilości 150 000 l,

wraz z prefabrykowaną płytą fundamentową.

Zamawiający informuje, że wskazana ilość gazu płynnego jest ilością maksymalną.

2. Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

3. W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu przedmiotu umowy do 30 % w stosunku do ilości stanowiącej przedmiot zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu przedmiotu umowy do 30 % w stosunku do ilości stanowiącej przedmiot zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 044-103437
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

SVA/U/4620/4/2020: Dostawa gazu płynnego propan wraz z wykonaniem i dzierżawą instalacji zbiornikowej na gotowej płycie fundamentowej do miejscowości: Komorowo, Kazuń Nowy, Kolonia Janów, Sidorki, Modlin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Gaspol S.A.
Postanschrift: al. Jana pawła II 80
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 843 381.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 570 160.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej (odwołanie) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 180 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).Terminy wniesienia odwołań – zgodnie z art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020