Lieferungen - 240202-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Poprad: Softwarepaket für die Industrieprozesssteuerung

2020/S 100-240202

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tatravagónka a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31699847
Postanschrift: Štefánikova 887/53
Ort: Poprad
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 058 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Miloš Sobek, For tenders s.r.o.,
E-Mail: milossobek@gmail.com
Telefon: +421 951116229

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10135

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: strojársky priemysel

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Monitorovací systém pre inteligentnú logistiku

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48150000 Softwarepaket für die Industrieprozesssteuerung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie komplexného systému, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovať logistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny v procesoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 732 950.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
72253200 Systemunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Štefániková 887/53, 058 01 Poprad, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom časti 1 je komplexný systém, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovať logistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny v procesoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka ponuky pre zákazku je požadovaná vo výške: 5 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania sú 6 mesiace. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením zadania zákazky verejným obstarávateľom dodávateľovi. Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú bankovú garanciu na krytie/oproti poskytnutej zálohe.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - hardvér

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Štefániková 887/53, 058 01 Poprad, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom časti 2 je dodanie hardvérového vybavenia pre aplikáciu/e umožňujúcu správu a prepojenie výroby a logistiky, simulácie a modelovanie inteligentných výrobných a logistických systémov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka ponuky pre zákazku je požadovaná vo výške: 10 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania sú 5 mesiace. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením zadania zákazky verejným obstarávateľom dodávateľovi. Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú bankovú garanciu na krytie/oproti poskytnutej zálohe.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 148-363641
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GX Solutions, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 45232270
Postanschrift: Galvaniho 12
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 04
Land: Slowakei
E-Mail: andrea.peschlova@gxsolutions.eu
Telefon: +421 220910600
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 588 018.38 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 568 868.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 85 000.00 EUR
Anteil: 15 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Softvér

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - hardvér

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GX Solutions, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 45232270
Postanschrift: Galvaniho 12
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 04
Land: Slowakei
E-Mail: andrea.peschlova@gxsolutions.eu
Telefon: +421 220910600
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 197 867.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 164 082.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020