Lieferungen - 240324-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Hradec Králové: Netzwerkinfrastruktur

2020/S 100-240324

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70889546
Postanschrift: Pivovarské náměstí 1245
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 500 03
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Jana Mitrović
E-Mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Telefon: +420 495817453

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32424000 Netzwerkinfrastruktur
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace a uvedení do provozu nové, nepoužité IT techniky v níže uvedeném rozsahu:

I. Aktivní prvky datové sítě,

II. Serverová infrastruktura,

III. Software,

IV. Licence MS pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 37 965 970.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32422000 Netzkomponenten
35113300 Sicherheitsvorrichtungen
48800000 Informationssysteme und Server
50312610 Wartung von Informationstechnologieeinrichtungen
50324100 Systemwartung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmět plnění zahrnuje:

a) Dodávku a zprovoznění síťové infrastruktury (HW, SW) v souladu s přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Dodávka zahrnuje následující technologické celky:

I. Aktivní prvky datové sítě,

II. Serverová infrastruktura,

III. Software,

IV. Licence MS pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery;

b) Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace včetně plánu odzkoušení všech dodávek, který bude projednán a dohodnut mezi zadavatelem a dodavatelem do jednoho týdne od doručení výzvy k plnění. Harmonogram bude zpracován pro každou z etap samostatně. Dodávka a instalace se předpokládá v první etapě v rámci dokončování stavebních prací (před kolaudací vlastní stavby) a dále obě etapy budou probíhat za provozu nemocniční péče a budou s tímto provozem průběžně koordinovány;

c) Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží zahrnující popis uživatelských postupů, administrátorské příručky k dodávanému zboží, provozní a bezpečnostní dokumentaci zahrnující doporučení pro údržbu a zálohování, postupy obnovy v případě havárie apod. (může být součástí administrátorské příručky), školící dokumentaci v českém jazyce, součástí dokumentace je i dokumentace výrobce dodávaných produktů, která musí být minimálně dostupná na webových stránkách a dokumentaci finálního provedení včetně detailního popisu všech rozhraní. Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio, popřípadě pdf.;

d) Zaškolení určených zaměstnanců uživatele v základní obsluze a administraci, v rámci kterého budou správci seznámeni se správou a řádným užíváním dodaných produktů;

e) Poskytnutí servisu a technické podpory po určenou dobu:

Součástí plnění je poskytování komplexního záručního servisu a technické podpory po dobu záruční doby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy viz. Příloha č. 1 a č. 2 zadávacích podmínek, a to od předání a převzetí plnění zadavateli;

f) Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 028-064013
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: P19V00000887
Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Autocont, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 04308697
Postanschrift: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
E-Mail: Prodej.hk@autocont.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 43 550 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 965 970.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020