Dostawy - 240398-2020

TITytułPolska-Rzeszów: Parkometry
NDNr dokumentu240398-2020
PDData publikacji25/05/2020
OJDz.U. S100
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (PL823)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/05/2020
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV38730000 - Parkometry
45233224 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
51214000 - Usługi instalowania parkometrów
51610000 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL823
IAAdres internetowy (URL)http://bip.erzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE