Lieferungen - 240531-2020

25/05/2020    S100

Sverige-Örebro: Traktorer

2020/S 100-240531

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Jakob Cronhamre
E-post: Jakob.Cronhamre@orebro.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fabriksny jordbrukstraktor med skogshytt, krokväxlarkärra och skogskran

Referensnummer: Tn 529/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
16700000 Traktorer
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Örebro kommun upphandlar en st. jordbrukstraktor med krokväxlarkärra och skogskran för leverans till Tekniska Förvaltningen, Park och gata.

Inbjudan till anbudsgivning på fabriksny jordbrukstraktor med skogshytt, krokväxlarkärra och skogskran.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande en (1) fabriksny jordbrukstraktor med skogshytt, krokväxlarkärra och skogskran.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 675 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
16820000 Delar till skogsmaskiner
34390000 Traktortillbehör
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Örebro kommun upphandlar en st. Jordbrukstraktor med krokväxlarkärra och skogskran för leverans till Tekniska Förvaltningen, Park och gata.

Inbjudan till anbudsgivning på fabriksny jordbrukstraktor med skogshytt, krokväxlarkärra och skogskran.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande en (1) fabriksny jordbrukstraktor med skogshytt, krokväxlarkärra och skogskran.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Information om Örebro kommun

Mer information om den upphandlande myndigheten finns att läsa på Örebro kommuns hemsida.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser en (1) jordbrukstraktor med krokväxlarkärra och skogskran för leverans till Örebro kommun, Tekniska Förvaltningen, Park och gata.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

Beställare är Tekniska förvaltningen, Park och gata.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 053-125562
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/05/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lantmännen Maskin AB
Nationellt registreringsnummer: 556005-7639
Postadress: Box 174
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 201 21
Land: Sverige
E-post: mats.x.andersson@lantmannen.com

Internetadress: http://www.lantmannenmaskin.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 675 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/05/2020