Lieferungen - 240544-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte

2020/S 100-240544

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa nr 2063
Nationale Identifikationsnummer: 5211207048
Postanschrift: ul. Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
E-Mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261824121
Fax: +48 261824108

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ozdgw.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 2063

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 2063 (kod CPV: 30125000-1). Przedmiot wyszczególniono w „formularzu cenowym / ofercie Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (arkusz Excel zawiera oddzielne zakładki dla każdej z 3 części zamówienia).

2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w rozdz. V i VII SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:

1) część I tonery do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych;

2) część II części zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek;

3) część III tusze, głowice, taśmy do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek atramentowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 186 945.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tonery do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tonery do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Najniższa cena / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Liczba sztuk zaoferowanych materiałów rekomendowanych przez producenta urządzenia, wymienionych w kol. nr 5 i kol. 12 w załączniku nr 2 dla części I do SIWZ / Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy maksymalnie o ilości asortymentu wskazanego w części I zamówienia – kolumnach formularza dotyczących prawa opcji.

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały czas obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie.

Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się te same postanowienia umowy, które odnoszą się do zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania tylko części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Części zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Części zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Najniższa cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas realizacji dostawy od momentu otrzymania zgłoszenia na dostawę (nie krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 10 dni roboczych) / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tusze, głowice, taśmy do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek atramentowych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tusze, głowice, taśmy do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek atramentowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Najniższa cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas realizacji dostawy od momentu otrzymania zgłoszenia na dostawę (nie krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 10 dni roboczych) / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-047672
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Tonery do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Mak” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Kozacka 3
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 571 387.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 843 698.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Części zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Witold Burdzy Neoprint
Postanschrift: ul. Brandwicka 67A
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 7-464
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 280 018.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 174 413.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Tusze, głowice, taśmy do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek atramentowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Mak” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Kozacka 3
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 335 540.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 244 873.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego przedłoży, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych od oryginalnych, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadające stosowną akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi) – dotyczy części I zamówienia;

b) zaświadczenie niezależnego podmiotu, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 15 lit. a, potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19758 dla tonerów kolorowych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi) – dotyczy części I zamówienia;

c) zaświadczenie niezależnego podmiotu, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 15 lit. a, potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 24711 dla atramentowych wkładów drukujących (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi) – dotyczy części I zamówienia;

d) certyfikat potwierdzający, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001:2000 lub równoważnymi – dotyczy części I zamówienia;

e) certyfikat potwierdzający, że produkt posiada oznaczenie o potwierdzeniu kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE – dotyczy części I zamówienia;

f) certyfikat potwierdzający, że laboratorium badawcze, w którym wykonano raporty określone w rozdz. VII. ust. 16 lit. b jest akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 – dotyczy części I zamówienia.

Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Inne dokumenty złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych od oryginalnych, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) próbki wydruków przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie itp. – dotyczy części I zamówienia;

b) raporty z testów wydajności przeprowadzone w akredytowanym laboratorium zgodnie z normami:

— ISO/IEC 19752 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych,

— ISO/IEC 19758 dla tonerów do urządzeń kolorowych,

— ISO/IEC 24711/24712 dla wkładów atramentowych (tuszy) – dotyczy części I zamówienia, wystawione dla każdego oferowanego produktu oddzielnie przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020