Lieferungen - 240567-2020

25/05/2020    S100

Bulgarien-Sofia: Laborreagenzien

2020/S 100-240567

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Vtora spetsializirana akushero-ginekologichna bolnitsa za aktivno lechenie „Sheynovo“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 130485795
Postanschrift: ul. „Sheynovo“ No. 19
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nadka Bozadzhieva, Vanesa Dragomirova
E-Mail: pravisti@sheynovo-ag.eu
Telefon: +359 29659469/+359 879658393
Fax: +359 9441768

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sheynovo-ag.eu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД по 4 обособени позиции за срок от 12 месеца.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Склад на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1а, по групи и номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единица мярка и прогнозно количество, с оглед на предназначението им и наличната медицинска апаратура (в приложимите случаи). Техническата спецификация включва 248 вида реактиви и консумативи, разпределени в 10 групи. Обособената позиция съдържа групи с изискване за комплексна доставка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Качество / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Крайният срок за изпълнение може да се продължи (поднови) до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но не за повече от 2 месеца.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В случай на подновяване месечните доставки ще са на база и в съответствие със средномесечен обем на изпълнените доставки по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването. Удължаването на срока на договора (подновяването) е съобразено с изискванията на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност на поръчката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Склад на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1б, по групи и номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единица мярка и прогнозно количество, с оглед на предназначението им и наличната медицинска апаратура (в приложимите случаи). Техническата спецификация включва 207 вида реактиви и консумативи, разпределени в 23 групи. Обособената позиция съдържа групи с изискване за комплексна доставка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Качество / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Крайният срок за изпълнение може да се продължи (поднови) до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но не за повече от 2 месеца.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В случай на подновяване месечните доставки ще са на база и в съответствие със средномесечен обем на изпълнените доставки по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването. Удължаването на срока на договора (подновяването) е съобразено с изискванията на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност на поръчката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Среди и консумативни за семинологична лаборатория

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Склад на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1в, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единица мярка и прогнозно количество, с оглед на предназначението им. Техническата спецификация включва 15 вида среди и консумативи, като оферти могат да се подават за 1, повече или всички номенклатури, включени в обособената позиция.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Качество / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Крайният срок за изпълнение може да се продължи (поднови) до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но не за повече от 2 месеца.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В случай на подновяване месечните доставки ще са на база и в съответствие със средномесечен обем на изпълнените доставки по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването. Удължаването на срока на договора (подновяването) е съобразено с изискванията на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност на поръчката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Лабораторни реактиви и консумативи за патохистологична лаборатория

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Склад на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София, ул. „Шейново“ № 19

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Съгласно техническа спецификация — приложение № 1г, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описани технически характеристики, единица мярка и прогнозно количество, с оглед на предназначението им. Техническата спецификация включва 51 вида реактиви и консумативи, като оферти могат да се подават за 1, няколко или всички номенклатури, включени в обособената позиция.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Качество / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Крайният срок за изпълнение може да се продължи (поднови) до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но не за повече от 2 месеца.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

В случай на подновяване месечните доставки ще са на база и в съответствие със средномесечен обем на изпълнените доставки по договора или съразмерно на частта от месеца, за който е направено удължаването. Удължаването на срока на договора (подновяването) е съобразено с изискванията на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и е предвидено от възложителя в прогнозната стойност на поръчката.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-515539
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Среди и консумативни за семинологична лаборатория

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Настоящото обявление се отнася само за отделни номенклатури, прекратени с влязло в сила решение № 48 от 5.05.2020 г. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата е частично прекратена по обособена позиция № 1, за група VIII. № 8.1, № 8.2 и № 8.3; група X, за номенклатури № 10.19, № 10.20, № 10.21, № 10.22, № 10.23, № 10.26, № 10.27, № 10.28, № 10.29, № 10.30, № 10.31, № 10.32, № 10.33, № 10.34, № 10.35, № 10.36, № 10.37, № 10.38, № 10.40, № 10.41, № 10.46; обособена позиция № 2, за група III — № 3.1—№ 3.7; група XI — № 11.2, № 11.3; група XVI — № 16.1 и 16.2; група XVII — № 17.1—№ 17.2; група XXII, за номенклатури № 22.1, № 22.14, № 22.20, № 22.21, № 22.22, № 22.23, № 22.24, № 22.35 и № 22.36 и обособена позиция № 3 — за цялата обособена позиция. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата е частично прекратена по обособена позиция № 2, за група XIX, номенклатура № 19.5 и група XXII за № 22.31.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020