Lieferungen - 240668-2020

25/05/2020    S100

Česko-Praha: Osobní počítače

2020/S 100-240668

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 081-190460)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Poštovní adresa: Kateřinská 32
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 121 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Alena Vacková
E-mail: alena.vackova@lf1.cuni.cz
Tel.: +420 224964338
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.lf1.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dodávky počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren pro rok 2020 až 2022

Spisové číslo: 5200016
II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren dle požadavků zadavatele realizované na základě Rámcové dohody “ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 081-190460

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/06/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 28/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/06/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: