Lieferungen - 240671-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Schienenfahrzeuge

2020/S 100-240671

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 067-158954)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Nationale Identifikationsnummer: 37314940
Postanschrift: Strada: Bulevadrul Dinicu Golescu, nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 012606
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ILIE CÎRCEAG
E-Mail: office@arf.gov.ro
Telefon: +40 374808676
Fax: +40 374808649

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arf.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționarea a 20 de rame electrice inter-regionale noi, denumite RE-IR și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri

Referenznummer der Bekanntmachung: 37314940_2019_RE-IR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ARF intenționează să realizeze achiziția de materialului rulant nou (RE-IR) și servicii de mentenanță și reparații, ce vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice atribuite unor operatori de transport feroviar în conformitate cu prevederile Reg. nr. 1370/2007/CE, cu modificările ulterioare și cu prevederile legislației din România.

Achiziția va consta în:

A. produse:

1. 20 de rame electrice inter-regionale noi (RE-IR) destinate transportului de călători inter-regional (de lung parcurs), conform cerințelor minimale specificate în caietul de sarcini (CS) nr. 22/390/18.11.2019;

2. alte dotări și accesorii conform cerințelor specificate în CS.

B. servicii:

1. mentenanță și reparații, necesare funcționării respectivelor rame electrice, conform cerințelor specificate în CS;

2. instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software;

3. transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție.

Având în vedere prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din L nr. 98/2016 (actualizată), a art. 72 alin. (1) lit. (a) din Directiva 2014/24/UE și concluziile studiului de fezabilitate în contractul de achizitii vor fi prevazute două clauze de revizuire, astfel:

1. posibilitatea suplimentării cantității inițiale cu încă 20 de rame electrice (RE-IR) și pentru aceste rame se vor asigura serviciile de mentenanță și reparații, conform cerințelor din CS, pe o durată de 15 ani;

2. posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani (mentenanță 15 ani + 15 ani), conform cerințelor din CS. Această perioadă se poate suplimenta și pentru primele unități de rame electrice.

Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

Clauza suspensivă: în conformitate cu prevederile din CS, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare și de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către AC, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 1792/2002. AC își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din L nr. 98/2016, actualizată. Ofertanții din cadrul acestei proceduri își asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația aplicării clauzei. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensivă este de 18 luni de la publicarea anunțului de participare în SICAP.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20 zile. AC va raspunde la solicitarile de clarificari, până cel mai târziu, în cea de a 11-a zi dinainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 067-158954

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
muss es heißen:
Tag: 18/06/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 03/06/2020
muss es heißen:
Tag: 18/06/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 03/12/2020
muss es heißen:
Tag: 18/12/2020
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informații suplimentare
Anstatt:

AC la solicitarea furnizorului va acorda avans de 15% din prețul contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 actualizata și a HG 264/2003 actualizata, sub condiția prezentării în prealabil de către furnizor a unei garanții pentru returnarea avansului.

muss es heißen:

AC, la solicitarea scrisă a furnizorului, va acorda avans de 15%, din valoarea prețului de achiziție al produselor (la care se adaugă TVA), cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 actualizata și a HG nr. 264/2003 actualizata, sub condiția prezentării în prealabil de către furnizor a unei garanții pentru returnarea avansului.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

În caietul de sarcini, la paragraf 2.1, pct. 7, in loc de: „Design atractiv, aerodinamic, cu sarcina maximă pe osie de 20 de tone (la o încărcare maximă de sase călători/m2 și bagaje).”, se va citi: „Design atractiv, aerodinamic, cu sarcina maximă pe osie de 20 de tone (la o încărcare maximă de sase călători/m2 și bagaje). Va fi acceptat și un tren cu sarcina pe osie de 20 de tone la o încărcare de patru călători/m2, având în vedere standardul SR EN 15663”.