Tjenesteydelser - 240734-2019

23/05/2019    S99    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-Brøndby: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 099-240734

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 096-232403)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Danske Spil A/S
64011715
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Danmark
E-mail: jaer@danskespil.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af Projekt- og Programledelse

Sagsnr.: Projekt- og Programledelse
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. ITP driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. ITP efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert indledende tilbud, herunder det første indledende tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende tilbud gennemføres første forhandlingsmøde. Ordregiver kan indkalde til yderligere forhandlingsmøder, såfremt det viser sig nødvendigt for at eliminere uhensigtsmæssigheder i tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 096-232403

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 1.5
I stedet for:

25 000 000

Læses:

15 000 000

Afsnit nummer: II
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 2.6
I stedet for:

25 000 000

Læses:

15 000 000

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 2.2
I stedet for:
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: