Lieferungen - 240743-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Röntgenkontrollausrüstung

2020/S 100-240743

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 082-193130)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Postanschrift: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-883
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Ciesielczuk
E-Mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Telefon: +48 814522300
Fax: +48 814522306

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubelskie.kas.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzenia rentgenowskiego przeznaczonego do prześwietlania samochodów wraz z jego instalacją, montażem, budową infrastruktury towarzyszącej – teren drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Referenznummer der Bekanntmachung: 0601-ILZ.260.12.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów wraz z instalacją, montażem, budową infrastruktury towarzyszącej na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie.

2. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym w szczególności: minimalnych parametrów i wymagań funkcjonalno-technicznych urządzenia rentgenowskiego, zwanego dalej „urządzeniem RTG”, charakterystycznych parametrów budowy infrastruktury towarzyszącej oraz szczegółów sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 zostały określone i opisane odpowiednio: w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193130

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 29/05/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 29/05/2020
Ortszeit: 13:15
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: