Supplies - 240871-2022

06/05/2022    S89

Sverige-Västerås: Arbetsutrustning för tandläkare

2022/S 089-240871

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 72189
Land: Sverige
Kontaktperson: Josefine Richter
E-post: josefine.richter@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvastmanland.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tandvårdsutrustning

Referensnummer: IN-IN21-0213
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33192400 Arbetsutrustning för tandläkare
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33111500 Tandröntgen
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
33167000 Operationsbelysning
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
33191110 Autoklaver
33192410 Tandläkarstolar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Benämns vidare som Avtal.

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvolym/takvärde

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 001-000215
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dab Dental AB
Nationellt registreringsnummer: 556005-0048
Postadress: Box 423
Ort: UPPLANDS VÄSBY
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 19404
Land: Sverige
E-post: carina.olsson@dabdental.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Plandent AB
Nationellt registreringsnummer: 556347-1076
Postadress: Box 90193
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 12022
Land: Sverige
E-post: anbud@plandent.se
Internetadress: http://www.plandent.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Upplands Dental AB
Nationellt registreringsnummer: 556690-8934
Postadress: Ölandsresan 101
Ort: UPPSALA
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 75755
Land: Sverige
E-post: anders@dentalservice.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Unident AB
Nationellt registreringsnummer: 556281-8095
Postadress: Box 229
Ort: FALKENBERG
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31123
Land: Sverige
E-post: johannes.jarnung@unident.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dentalservice i Svealand AB
Nationellt registreringsnummer: 556351-7944
Postadress: Box 330
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 05
Land: Sverige
E-post: david@dentalservice.se
Internetadress: http://www.dentalservice.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ace Dental Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 559343-3930
Postadress: Staffans väg 8 A, Box 7006
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 19207
Land: Sverige
E-post: claes.gyllenskiold@kavo.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/05/2022