Teenused - 240942-2018

Kuva koondatud vaade

06/06/2018    S106    Ametid - Teenused - Kutse huvi kinnitavate teadete esitamiseks - Muu 

Hispaania-Barcelona: Huvi väljendamise kutse asutusevälistele ekspertidele, kes tagaks ühisettevõttele "Fusion for Energy" eksperditeadmised

2018/S 106-240942


I jaotis: avaliku sektori hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte („Fusion for Energy“ („F4E“)), C/ Josep Pla 2 Torres Diagonal Litoral, Edificio B3, Barcelona, 08019, Hispaania (ES), kontaktteave: Ms Roberta Rubbino

Internetiaadress(id)

Hankija põhiaadress (URL): http://www.fusionforenergy.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele (URL): http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx

Taotluste elektrooniline esitamine (URL): https://externalexperts2018.f4e.europa.eu

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressi(de)l
Iseloomustus ja lisadokumendid on saadaval eespool nimetatud aadressi(de)l
Taotlused tuleb saata eespool nimetatud aadressi(de)l
I.2)Hankija liik
Euroopa institutsioon/asutus või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Põhitegevus
Muu: energeetika
I.4)Leping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija ostab teiste hankijate nimel: ei


II jaotis: huvi väljendamise kutse objekt

II.1)Kutse huvi väljendamisele kandideerida ametikohale
Huvi väljendamise kutse asutusevälistele ekspertidele, kes tagaks ühisettevõttele "Fusion for Energy" eksperditeadmised
II.2)Lepingu liik ja ehitustööde koht, tarnekoht või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenusekategooria nr: 27 Muud teenused
Peamine ehitustööde koht, tarnekoht või teenuse osutamise koht:
Barcelona (ES)
Cadarache (FR)
Garching (DE)
Täpsemat teavet ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) koodide kohta palun vaadake aadressil:
NUTSi kood: ES511
NUTSi kood: DE21H
NUTSi kood: FRL04
II.3)Huvi väljendamise kutse valdkonna või valdkondade kirjeldus
Vt eksperditeadmiste valdkondi, mis on avaldatud ühisettevõtte "Fusion for Energy" veebisaidil aadressil:

http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx

II.4)Teave osade kohta
Kõnealune huvi väljendamise kutse on jagatud osadeks: ei
II.5)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta
Alltöövõtt on lubatud: ei
II.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (Common procurement vocabulary (CPV))
Põhiobjekt: 71330000-0 / 71322000-1
Lisaobjekt(id): 71318000-0 / 72224000-1
Lisaobjekt(id): 71320000-7 / 73000000-2
Lisaobjekt(id): 73200000-4
Lisaobjekt(id): 79100000-5


III jaotis: õigus-, majandus-, finants- ja tehniline teave

III.1)Õiguslik vorm, mida eeldatakse tarnijate, töövõtjate või teenuseosutajate ühendustelt, kellega võidakse leping sõlmida
Ainult füüsilised isikud
III.2)Majanduslik ja finantsseisund
Puudub
III.3)Tehniline pädevus
Vt eksperditeadmiste valdkondi, mis on avaldatud ühisettevõtte "Fusion for Energy" veebisaidil aadressil:

http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx

III.4)Ametialane pädevus
Vt eksperditeadmiste valdkondi, mis on avaldatud ühisettevõtte "Fusion for Energy" veebisaidil aadressil:

http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx


IV jaotis: menetlus

IV.1)Menetluse liik
Piiratud
IV.2)Kõrvalejätmise alused
Taotlejad jäetakse lepingus osalemisest kõrvale, kui:
(a) nad on pankrotis või likvideerimisel, on peatanud äritegevuse, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, nende suhtes rakendatakse samalaadseid meetmeid, on algatatud kohtumenetlus või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
(b) nende suhtes on langetatud vaidlustamisele mittekuuluv süüdimõistev kohtuotsus ametialaste käitumisreeglite rikkumise kohta;
(c) nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu;
(d) nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega;
(e) nad on hankemenetluses osalemiseks vajalike, hankija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid;

f) muud: Vt eksperditeadmiste valdkondi, mis on avaldatud ühisettevõtte "Fusion for Energy" veebisaidil aadressil: http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx

IV.3)Valikukriteeriumid
Vt eksperditeadmiste valdkondi, mis on avaldatud ühisettevõtte "Fusion for Energy" veebisaidil aadressil:

http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/workingasexpert.aspx

IV.4)Haldusteave
IV.4.1) Toimiku viitenumber:
Asutusevälise eksperdi kutse 2018
IV.4.2) Huvi väljendamise kutse alusel koostatava nimekirja kehtivuse periood:
Huvi väljendamise kutse alusel koostatava nimekirja kehtivuse lõppkuupäev: 24.5.2023
IV.4.3) Taotluste esitamise tähtpäev:
24.2.2023
IV.4.4) Keel(ed), milles võib pakkumisi esitada:
Muu: taotlused tuleb esitada inglise keeles


VI jaotis: täiendav teave

VI.1)Taotluste vormistamine ja esitamine
VI.2)Lisateave
Nimekiri kehtib 5 aastat kuupäevast, mil käesolev teade saadeti Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele. Taotlusi sellesse nimekirja lisamiseks võib esitada nimekirja jõusoleku jooksul igal ajal, välja arvatud 3 viimast kuud.
VI.3)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
25.5.2018