Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 240971-2018

06/06/2018    S106

Grecia-Atena: Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia

2018/S 106-240971

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Information Office in Greece
Adresă: Ave. Amalias 8
Localitate: Athens
Cod NUTS: EL Not specified
Cod poștal: 10557
Țară: Grecia
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/1023
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul este acela de a furniza, în timp util, un compendiu de informații zilnice actualizat, sub formă de revistă a presei, privind modul în care subiecte relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană sunt raportate în mass-media. Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) dorește să se asigure că deține cele mai bune cunoștințe posibile cu privire la acoperirea mediatică în întreaga UE a subiectelor legate de Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de activitățile președintelui acestuia și ale deputaților europeni. În cele din urmă, analiza mass-mediei va ajuta PE să asigure o mai bună comunicare cu privire la politicile UE cu cetățenii UE și cu publicul-țintă specific. Pentru a realiza acest lucru, PE se bazează parțial pe expertiză și asistență externă.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL Not specified
Locul principal de executare:

Grecia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitorizare periodică a mass-mediei:

— presă tipărită și surse online (rezumate în limba engleză și extrase din presă),

— surse audiovizuale (rezumate în limba engleză),

— analiză cantitativă lunară a mass-mediei,

— analiză calitativă lunară a mass-mediei.

Alte servicii:

— asistență \[expertiză, servicii de consultanță și recomandări (fără deplasări conexe)].

Scopul este de a furniza în timp util un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European (inclusiv pentru președintele instituției și pentru membrii acesteia – în special pentru cei aleși în statul membru vizat) și pentru Uniunea Europeană. Serviciul va fi prestat de echipa externă de proiect prin intermediul platformei de monitorizare și analiză a mass-mediei globale a Parlamentului European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 229-476420
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COMM/IO-GR_ΑΤΗ/FWC/2017/2
Titlu:

Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Grecia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/04/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Clip News SA
Adresă: 90 Monastiriou str.
Localitate: Thessaloniki
Cod NUTS: EL Not specified
Cod poștal: 546 27
Țară: Grecia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 160 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedegrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: F-67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.omboudsman.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedegrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/05/2018