Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 240997-2016

14/07/2016    S134

Dánsko-Kodaň: Poskytování strategických komunikačních služeb pro Evropskou agenturu pro životní prostředí

2016/S 134-240997

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367246
Fax: +45 33367199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eea.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování strategických komunikačních služeb pro Evropskou agenturu pro životní prostředí.

Spisové číslo: EEA/COM/15/008.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Důležitou součástí mandátu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je zpřístupňování informací o životním prostředí, které tato agentura vytváří, a zajištění jejich srozumitelnosti pro potenciální uživatele.

EEA sestavila „komunikační rámec“, který nastiňuje, jak mají komunikační činnosti agentury podporovat víceletý pracovní program EEA (MAWP) pokrývající roky 2014–2018.

Smyslem tohoto komunikačního rámce je realizovat tyto cíle a zpřesnit obsah a zlepšit přístupnost, dostupnost a využívání environmentálních informací poskytovaných ze strany EEA. Toho bude dosaženo formulací „klíčových názorových struktur“, vymezením (v širším smyslu) cílových skupin a uvedením prioritních oblastí práce. Při provádění svých komunikačních činností EEA pravidelně doplňuje interní zdroje pomocí kapacit a specializovaných kompetencí externích poskytovatelů služeb – rovněž v oblasti strategické komunikace.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
79416200 Poradenství v oblasti práce s veřejností
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách zhotovitele. Příležitostně může být požadováno poskytnutí služeb v prostorách EEA v Kodani, ačkoliv se od poskytovatele služeb může požadovat podniknutí jednorázových cest.

II.2.4)Popis zakázky:

Jak je popsáno v článcích 6 a 7 specifikací nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Zhodnocení a pochopení kontextu, cílů zakázky a úkolů, které mají být provedeny, včetně kvality navrženého metodického přístupu / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Složení týmu a relevantnost rozdělení práce na jednotlivé členy týmu (vícedisciplinárnost a vzájemné doplňování navrhovaného týmu) / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kontrola kvality a politika zákaznické služby / Váha: 10
Cena - Váha: 40
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Smlouva se uzavírá na původní období 24 měsíců, ode dne podpisu oběma smluvními stranami, s možností 1 prodloužení na maximální období 24 měsíců.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 234-424503
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: EEA/COM/15/008
Název:

Poskytování strategických komunikačních služeb pro Evropskou agenturu pro životní prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/06/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Pomilio Blumm Srl
Národní identifikační číslo: 01304780685
Poštovní adresa: via Venezia 4
Obec: Pescara PE
Kód NUTS: ITF13 Pescara
PSČ: 65121
Země: Itálie
E-mail: p.vallonchini@blumm.pomilio.com
Tel.: +39 0854212032
Fax: +39 0854212092
Internetová adresa: http://www.pomilioblumm.it/en/#
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 400 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Štrasburk
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/07/2016