S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 241202-2019

24/05/2019    S100    Europska komisija - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: ECHO/A2/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

2019/S 100-241202

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 078-184656)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Poštanska adresa: L-86
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/echo/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ECHO/A2/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

Referentni broj: ECHO/A2/SER/2019/07
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80560000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osmišljavanje, planiranje, organiziranje i samoocjenjivanje pilot-tečaja za osoblje aktivno u području medicinskih hitnih slučajeva povezanih s opeklinama – tj. potencijalne članove tima za opekline – koje imenuju države sudionice mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 078-184656

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/05/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 24/05/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 22/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Zbog tehničkih pitanja u e-podnošenju izvan naše kontrole faza je podnošenja produžena.