Servicii - 241204-2019

24/05/2019    S100    Parlamentul European - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Invitație la licitație 06A050/2018/M024 — servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles (3 loturi)

2019/S 100-241204

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Invitație la licitație 06A050/2018/M024 — servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles (3 loturi)

Număr de referinţă: 06A050/2018/M024
II.1.2)Cod CPV principal
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

3 contracte-cadru "de curățare inteligentă" pentru clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European din Bruxelles, precum și fațadele, cadrul geamurilor și despărțitorii din sticlă, respectând mediul și condițiile sociale ale muncitorilor.

Contractul va avea o durată totală de 4 ani.

Licitația constă în următoarele 3 loturi:

— lotul 1: servicii de curățenie a spațiilor, precum și alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD,

— lotul 2: servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— lotul 3: servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile)

Autoritatea contractantă acordă o atenție deosebită aspectelor sociale și de mediu în cadrul prezentului contract.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 31 968 443.29 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a spațiilor, precum și alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor
90914000 Servicii de curăţare a parcărilor
90916000 Servicii de curăţare a echipamentului telefonic
90919000 Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou
90919100 Servicii de curăţare a echipamentului de birou
90919200 Servicii de curăţare a birourilor
90900000 Servicii de curăţenie şi igienizare
90910000 Servicii de curăţenie
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
90522400 Curăţarea şi tratarea solului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a spațiilor și a alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare în domeniul sănătății și securitate la locul de muncă: certificat VCA, sau OHSAS 18001 sau ISO 45001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare „Sistem de gestionare a securității informațiilor”: certificat ISO/IEC 27001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Resurse umane — Formare profesională și integrare socială / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Manual de conduită și proceduri / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodele utilizate de ofertant pentru a asigura monitorizarea și controlul prezenței personalului, calitatea și neconformitatea serviciilor, prevenirea și tratarea / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Inovarea / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor
90914000 Servicii de curăţare a parcărilor
90916000 Servicii de curăţare a echipamentului telefonic
90919000 Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou
90919100 Servicii de curăţare a echipamentului de birou
90919200 Servicii de curăţare a birourilor
90522400 Curăţarea şi tratarea solului
90910000 Servicii de curăţenie
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
90900000 Servicii de curăţenie şi igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare în domeniul sănătății și securitate la locul de muncă: certificat VCA, sau OHSAS 18001 sau ISO 45001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare „Sistem de gestionare a securității informațiilor”: certificat ISO/IEC 27001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Resurse umane — Formare profesională și integrare socială / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Manual de conduită și proceduri / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodele utilizate de ofertant pentru a asigura monitorizarea și controlul prezenței personalului, calitatea și neconformitatea serviciilor, prevenirea și tratarea / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Inovarea / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor
90919100 Servicii de curăţare a echipamentului de birou
90919200 Servicii de curăţare a birourilor
90522400 Curăţarea şi tratarea solului
90910000 Servicii de curăţenie
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
90911300 Servicii de curăţare a ferestrelor
90900000 Servicii de curăţenie şi igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare în domeniul sănătății și securitate la locul de muncă: certificat VCA, sau OHSAS 18001 sau ISO 45001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Certificare „Sistem de gestionare a securității informațiilor”: certificat ISO/IEC 27001 sau echivalent / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Resurse umane — Formare profesională și integrare socială / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Manual de conduită și proceduri / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodele utilizate de ofertant pentru a asigura monitorizarea și controlul prezenței personalului, calitatea și neconformitatea serviciilor, prevenirea și tratarea / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Inovarea / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 208-473941
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 06A050/2018/M024
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kose Cleaning
Număr naţional de înregistrare: BE 452.435.615
Adresă: Rue Stroobants 48A
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 21 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 959 113.60 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 06A050/2018/M024
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ISS Facility Services SA
Număr naţional de înregistrare: BE 403.313.330
Adresă: Rue du Congrès 35
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 003 443.54 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 06A050/2018/M024
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles (3 loturi)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SM Misanet-Guilbert
Adresă: Avenue Jules Bordet 11
Localitate: Evère
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SM Misanet-Guilbert
Adresă: Avenue Jules Bordet 11
Localitate: Evère
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 500 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 005 886.15 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2019