Dienstleistungen - 241226-2020

25/05/2020    S100

Dänemark-Roskilde: Dienstleistungen von Kantinen

2020/S 100-241226

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Roskilde Universitet RUC
Nationale Identifikationsnummer: 29057559
Postanschrift: Universitetsvej 1
Ort: Roskilde
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 4000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Christian Kaic
E-Mail: nexus-ck@ruc.dk
Telefon: +45 46742064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Universitet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kantine og mødeforplejning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55510000 Dienstleistungen von Kantinen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

RUC ønsker at udbyde en aftale for kantinedrift og mødeforplejning. Nærværende udbudsbetingelser angår kontrakt vedrørende drift af kantinen på RUC, herunder forplejning til møder og særarrangementer. Roskilde Universitet (RUC) udbyder med nærværende udbudsannonce drift af kantine samt mødeforplejning for RUC. Antallet af ansatte på RUC udgør ca. 900 og antallet af studerende ca. 8 400.

Kontrakten udbydes med en varighed på 44 måneder med start den 2. november 2020.

Tryk her https://permalink.mercell.com/128834610.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste
55512000 Betrieb von Kantinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Roskilde

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Det almindelige salg i kantinen til de daglige brugere foregår som selvbetjeningssalg, kontant til kasseapparat samt kort- og mobilbetaling.

Sortimentet i kantinen skal bestå af sandwich, dagens ret (inklusiv vegetar variant), kolde salater, diverse grab- & go-produkter, drikkevarer, og diverse kioskvarer, m.v.

Tilbudsgiver skal tilbyde forplejning i form af forskellige måltider og lettere anretninger til møder og særarrangementer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02/11/2020
Ende: 30/06/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

RUC kan ensidigt forlænge rammeaftalen i op til 24 måneder på uændrede betingelser.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Økonomiske og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for tilbudsgivers samlede omsætning for kantine og mødeforplejning.

Det er et mindstekrav, at ansøger, som minimum har en samlet årlig omsætning, i seneste regnskabsår, på 10 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste regnskabsår.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal sammenslutningen tilsammen opfylde ovennævnte mindstekrav.

Referenceliste:

I tilfælde af flere end 4 egnede ansøgere på en delaftale, vil RUC vurdere hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer vedrørende de ydelser, som rammeaftalen omfatter.

Ansøgernes referenceliste skal indeholde op til 5 sammenlignelige samarbejder (som f.eks. skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner), der har fundet sted i de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ansøger skal angive minimum 2 relevante referencer. Såfremt ansøger er en sammenslutning, er det tilstrækkeligt, at referencerne omfatter én af deltagerne i sammenslutningen.

På denne liste skal følgende anføres:

— En beskrivelse af opgaven

— De udførte opgaver (kantine- og/eller mødeforplejning) i forbindelse med aftalen

— Aftalens værdi i DKK, herunder hvis muligt angivelse af fordeling på den enkelte reference på kantine og mødeforplejning

— Startdato og slutdato anføres, hvis aftalen endnu ikke er afsluttet, kan anføres kontraktudløb

— Gennemsnitlige antal daglige gæster

— Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Referencelisten skal indeholde minimum 1 reference, hvor følgende punkter skal være opfyldt for én og samme reference:

a) På referencen leveres kantineservice og mødeforplejning med en kontraktsum per år på minimum 3 000 000 DKK (eller tilsvarende valuta).

b) På referencen er der krav om at der leveres både kantineservice og mødeforplejning.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for tilbudsgivers samlede omsætning for kantine og mødeforplejning.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Det er et mindstekrav, at ansøger, som minimum har en samlet årlig omsætning, i seneste regnskabsår, på 10 000 000 DKK.

- Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgernes referenceliste skal indeholde op til 5 sammenlignelige samarbejder (som f.eks. skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner), der har fundet sted i de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ansøger skal angive minimum 2 relevante referencer. Såfremt ansøger er en sammenslutning, er det tilstrækkeligt, at referencerne omfatter én af deltagerne i sammenslutningen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Referencelisten skal indeholde minimum 1 reference, hvor følgende punkter skal være opfyldt for én og samme reference:

a) På referencen leveres kantineservice og mødeforplejning med en kontraktsum per år på minimum 3 000 000 DKK (eller tilsvarende valuta).

b) På referencen er der krav om at der leveres både kantineservice og mødeforplejning.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020