Dienstleistungen - 241229-2020

25/05/2020    S100

Dänemark-Sorø: Labordienste

2020/S 100-241229

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Sjælland
Nationale Identifikationsnummer: 29190658
Postanschrift: Alleen 15
Ort: Sorø
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Postleitzahl: 4180
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mikala Berg Dueholm
E-Mail: mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
Telefon: +45 33340312

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.regionsjaelland.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270756&B=DK_UDBUD
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270756&B=DK_UDBUD
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Region Sjællands udbud af pesticidanalysepakker indenfor jordforureningslovens område

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71900000 Labordienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved dette udbud ønsker Region Sjælland at indhente tilbud på en pesticidanalysepakke på

vand (delaftale 1) og en pesticidanalysepakke på jord (delaftale 2) indenfor jordforureningslovens område.

Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

Udbuddet er struktureret således, at der for hver delaftale er en række obligatoriske stoffer og en række stoffer, det er frivilligt om leverandøren vil tilbyde, men hvor det indgår i evalueringen hvor mange af disse som tilbydes. Fordelingen af disse stoffer og kravene hertil kan blive genstand for forhandling.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1 (Vand)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71900000 Labordienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Region Sjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 1 angår pesticidanalysepakke på vand indenfor jordforureningslovens område. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 800 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2 gange op til 1 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Regionen vil prækvalificere de 3 egnede ansøgere, der for delaftale 1 demonstrerer de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås erfaring med analyse af flest mulige af de forskellige pesticider, som er omfattet af udbuddet (de stoffer, der fremgår af kategori A, B og C for vand).

Der skal være tale om pesticidanalyser udført på vand.

Ansøger bedes i ESPD ud for hver reference angive, hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A, B og for vand C) ansøger ved den anførte reference har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Eksempel: ”Referencen omfatter 120 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 1 vand”.

Samtidig bedes ansøger, såfremt der angives mere end én reference, angive hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A, B og for vand C) ansøger ved de anførte referencer har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Dette skyldes, at der ikke kan ske en sammenlægning på tværs af antallet af stoffer i referencerne, idet Regionen ikke vil kunne se, om samme stof indgår flere gange. Af ressourcemæssige hensyn for ansøgerne har Regionen valgt denne fremgangsmåde fremfor at anmode om en liste over stoffer. Eksempel: ”Referencerne omfatter samlet 320 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 1 vand".

Udvælgelseskriteriets opfyldelse vurderes ud fra ansøgers angivelse i ESPD.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter Regionen, udover den egentlig estimerede værdi for hver delaftale, kan foretage yderligere indkøb af samme analysepakker på op til 2 000 000 DKK (delaftale 1) i henhold til rammeaftalen. Den af Regionen fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme for at kunne omfatte rimelige udsving i antallet af analysepakker som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det er Regionens vurdering, at den anslåede værdi af delaftale 1 mest sandsynligt udgør 4 800 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 2 000 000 DKK ekskl. moms skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2 (Jord)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71900000 Labordienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Region Sjælland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 2 angår pesticidanalysepakke på jord indenfor jordforureningslovens område. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 700 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

2 gange op til 1 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Regionen vil prækvalificere de 3 egnede ansøgere, der for delaftale 2 demonstrerer de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås erfaring med analyse af flest mulige af de forskellige pesticider, som er omfattet af udbuddet (de stoffer, der fremgår af kategori A og B for jord).

Der skal være tale om pesticidanalyser udført på jord.

Ansøger bedes i ESPD ud for hver reference angive, hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A og B) ansøger ved den anførte reference har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Eksempel: ”Referencen omfatter 120 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 2 jord”.

Samtidig bedes ansøger, såfremt der angives mere end én reference, angive hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A og B) ansøger ved de anførte referencer har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Dette skyldes, at der ikke kan ske en sammenlægning på tværs af antallet af stoffer i referencerne, idet Regionen ikke vil kunne se, om samme stof indgår flere gange. Af ressourcemæssige hensyn for ansøgerne har Regionen valgt denne fremgangsmåde fremfor at anmode om en liste over stoffer. Eksempel: ”Referencerne omfatter samlet 320 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 2 jord.”

Udvælgelseskriteriets opfyldelse vurderes ud fra ansøgers angivelse i ESPD.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter Regionen, udover den egentlig estimerede værdi for hver delaftale, kan foretage yderligere indkøb af samme analysepakker på op til 1 000 000 DKK (delaftale 2) i henhold til rammeaftalen. Den af Regionen fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme for at kunne omfatte rimelige udsving i antallet af analysepakker som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det er Regionens vurdering, at den anslåede værdi af delaftale 2 mest sandsynligt udgør 700 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 1 000 000 DKK ekskl. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Gennemsnitlig årlig nettoomsætning set over de seneste 3 år (seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber): 5 mio. DKK (ekskl. moms).

— Egenkapitalkrav (seneste offentliggjorte årsregnskab): 4 mio. DKK.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: www.klfu.dk

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020